Vad gör man när kunden bestrider fakturan?

FRÅGA
Vad gör man när en kund bestrider en faktura, och kommer med en egen uträkning vad det skall kosta ?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du och din kund har hamnat i en tvist. Om din kund vägrar att betala det belopp du anser att kunden är skyldig finns det ett antal åtgärder som kan vidtas.

Betalningsföreläggande

Det enklaste sättet att få någon att betala är genom en ansökan om betalningsföreläggande hos Kronofogden. Om kunden inte bestrider kravet (alternativt accepterar ditt krav) kommer Kronofogden att hjälpa dig att driva in pengarna. Om kunden däremot bestrider kravet kommer du att få möjlighet att gå vidare med kravet till tingsrätten.

Information om hur du går till väga för att ansöka om betalningsföreläggande hittar du på Kronofogdens hemsida.

Ansökan om stämning

Om du vet att kunden kommer att bestrida kravet även om du ansöker om betalningsföreläggande rekommenderar jag att du vänder dig direkt till tingsrätten med en stämningsansökan. Tingsrätten kommer då (efter en eller flera förhandlingar) att avgöra hur mycket pengar du har rätt till. Det är du som måste bevisa för tingsrätten att fakturan är korrekt.

Domstolsverkets hemsida hittar du information om hur du går till väga för att ansöka om stämning.

Samtala med kunden

En rättsprocess kan ta lång tid. Rättsprocesser är dessutom förenade med vissa risker; förlorar du målet kan du bli tvungen att betala motpartens rättegångskostnader. Mitt råd till dig är därför att först och främst kontakta kunden och förklara att du (1) anser att du har rätt till det belopp som du har fakturerat och (2) att du har för avsikt att vidta åtgärder för att få tvisten avgjord om kunden inte går med på ditt krav.

Om du behöver hjälp med detta är du varmt välkommen att boka tid med någon av våra jurister.

Lycka till!

Hälsningar,

Viktor Svensson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (413)
2021-07-27 Preskription av fordran till dödsbo
2021-07-07 Är min bostadsrätt att betrakta som belånad?
2021-07-01 Förutsättningarna för att få behålla en misstagsbetalning
2021-06-30 Får barn ta över sina föräldrars skulder?

Alla besvarade frågor (94327)