FrågaFORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTTÖvrigt17/04/2017

Vad gör man när kunden bestrider fakturan?

Vad gör man när en kund bestrider en faktura, och kommer med en egen uträkning vad det skall kosta ?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du och din kund har hamnat i en tvist. Om din kund vägrar att betala det belopp du anser att kunden är skyldig finns det ett antal åtgärder som kan vidtas.

Betalningsföreläggande

Det enklaste sättet att få någon att betala är genom en ansökan om betalningsföreläggande hos Kronofogden. Om kunden inte bestrider kravet (alternativt accepterar ditt krav) kommer Kronofogden att hjälpa dig att driva in pengarna. Om kunden däremot bestrider kravet kommer du att få möjlighet att gå vidare med kravet till tingsrätten.

Information om hur du går till väga för att ansöka om betalningsföreläggande hittar du på Kronofogdens hemsida.

Ansökan om stämning

Om du vet att kunden kommer att bestrida kravet även om du ansöker om betalningsföreläggande rekommenderar jag att du vänder dig direkt till tingsrätten med en stämningsansökan. Tingsrätten kommer då (efter en eller flera förhandlingar) att avgöra hur mycket pengar du har rätt till. Det är du som måste bevisa för tingsrätten att fakturan är korrekt.

Domstolsverkets hemsida hittar du information om hur du går till väga för att ansöka om stämning.

Samtala med kunden

En rättsprocess kan ta lång tid. Rättsprocesser är dessutom förenade med vissa risker; förlorar du målet kan du bli tvungen att betala motpartens rättegångskostnader. Mitt råd till dig är därför att först och främst kontakta kunden och förklara att du (1) anser att du har rätt till det belopp som du har fakturerat och (2) att du har för avsikt att vidta åtgärder för att få tvisten avgjord om kunden inte går med på ditt krav.

Om du behöver hjälp med detta är du varmt välkommen att boka tid med någon av våra jurister.

Lycka till!

Hälsningar,

Viktor SvenssonRådgivare