Vad gör man när en person hotar och talar illa om en inför andra?

FRÅGA
Om en person nämner och hotar en person att denna ingår i en polisutredning i mail och sms, skriver saker på mail som utpekar personen som psykiskt störd.Tar kontakt med affärskontakter och talar om personens problem att hon ingår i en polisutredning. Mailar anhöriga om att denna person ingår i en polisutredning och att de stödjer kriminella handlingar. Skriver och talar om att hon är under utredning för ett allvarligt brott nämner åklagaren med namn via mail till henne.Kan denna person bli åtalad och vilken paragraf, brott skall detta härledas till.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Att utpeka någon som brottslig är i regel inte tillåtet. Det skulle därför kunna röra sig om förtal alternativt förolämpning beroende på närmare bedömning. Troligen är förtal mest aktuellt här. 5 kap. 1–3 § brottsbalken

Som utgångspunkt gäller att endast den som har drabbats av dessa brott får väcka åtal. En åklagare kan i regel därför inte själv väcka åtal, utan den drabbade måste först ange brotten. Det är dock inte säkert att en åklagare kommer ta sig an ert fall. Men jag vill ändå rekommendera er att först gå vidare med en polisanmälning. Då får polis och möjligtvis en åklagare i vart fall möjlighet att titta på fallet.

Om det inte leder någon vart kan ni väcka enskilt åtal. 47 kap. rättegångsbalken

Om det förfarandet går att skriva mycket men om ni bestämmer er att gå vidare med det här fallet genom att väcka enskilt åtal rekommenderar jag starkt att ni tar hjälp av juridiskt biträde som först får titta igenom era möjligheter. Bedöms de som goda kan biträdet även hjälpa er i den fortsatta processen. Vår egen juristbyrå kan hjälpa er med detta. De kan nås på info@lawline.se

Hoppas du fått svar på din fråga. Ha en fortsatt trevlig sommar!

Med vänlig hälsning

Erik Johansson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1237)
2021-07-31 Är det olagligt att kalla någon för hora?
2021-07-31 Förtal och rättsprocessen bakom
2021-07-29 Är det förtal att kalla någon för antisemit?
2021-07-27 Vad är preskriptionstiden för förtal och förolämpning?

Alla besvarade frågor (94627)