Vad gör man med en skuld till avliden förälder?

2021-02-15 i Skuld
FRÅGA
Frågan berör inte mig - utan en familjevän.Hennes pappa har sedan 2019 varit diagnotiserad med vaskulär parkinsonism (och därmed viss demens). Under den här tiden har hon lånat 170.000kr av honom för att klara sig ekonomiskt och inte för att ''vinna'' ekonomiskt på det. Han dog nu i februari och hon har betalat tillbaka pengarna som lånades. Kan hennes bror polisanmäla henne för något, och isåfall; vad kan följderna bli?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag uppfattar din fråga undrar du om din familjeväns bror kan polisanmäla henne för att hon inte betalat tillbaka de 170 000 kr som hon lånat från deras far. Om så är fallet undrar du vad de eventuella följderna blir. Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller i den aktuella situationen.

Allmänt om skulder till en avliden person

En skuld till en avliden person försvinner inte utan betraktas som en tillgång tillhörande dödsboet. Dödsboet kan därmed ta med tillgången i bouppteckningen och på så sätt driva in fordringen. Vad som dock brukar ske i praktiken är att skulden avräknas från bröstarvinges (barnets) arv. Beroende på om det blir något över kan man få eller bli betalningsskyldig för mellanskillnaden.

Alternativa tillvägagångssätt för att driva in skulden

Att inte kunna betala sina skulder är inte att betrakta som ett brott. Eftersom det inte utgör ett brott aktualiseras således inga påföljder. Det finns däremot andra åtgärder att vidta om en person inte betalar en förfallen skuld. Skulden kan drivas in med kronofogdemyndighetens (KFM) hjälp genom att ansöka om betalningsföreläggande. En annan väg att ansöka om stämning hos tingsrätten. Det går även att på egen hand upprätta en påminnelse/kravbrev som påtryckning.

Min rekommendation

Jag föreslår att personen i fråga kontaktar KFM för att ansöka om ett betalningsföreläggande. Han kan förvisso vända sig till domstolen på direkten. Detta alternativ är dock inte att föredra då det finns större kostnader förenade med en domstolsprocess, såsom ansökningsavgiften samt ombudskostnaderna. I det fall han förlorar målet riskerar han även att få betala motpartens rättegångskostnader.

Ärendet till KFM initieras genom att fylla i en ansökningsblankett. Denna finner ni på deras hemsida. KFM skickar därefter ett föreläggande tillsammans med ett delgivningskvitto till hans syster. Beroende på hur hon agerar i förhållande till delgivningskvittot ser utfallet olika ut. I det fall hon väljer att inte betala, alternativt bestrider skulden, kommer KFM att utfärda ett beslut om betalningsföreläggande. KFM kan därmed börja driva in skulden. Bestrider hon istället skulden är det enda alternativet som kvarstår att vända sig till tingsrätten.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Sara Djogic
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?