Brottsligt att störa någon i sitt boende?

Hej, Jag är boende väldigt nära en badplats (sjö) som ligger på privat mark. Det har i år kommit en stor ansamling ungdomar som skräpar ner och stör med skrik och musikspelande. Från min tomtgräns är det bara en smal grusväg som angränsar till stranden och sjön. Det är fri sikt över hela stranden och sjön. Mitt hus syns tydligt från hela stranden då det är kanske 20 meter från där ungdomarna uppehåller sig till min tomtgräns (vanlig tomt på ca 1000 kvm, med hus mitt på tomten). De som fördärvar och stör hävdar allemansrätten men hur långt sträcker sig hemfridszonen? Det är en pina att på hela sommaren inte kunna vara hemma på grund utav allt liv som förs. Det är dessutom extremt tröstlöst att plocka skräp efter besökarna som slänger det vind för våg. Det är dessvärre även färre och färre som respekterar när man ber dem vara lite tystare. Vad kan jag göra för att få min hemfrid tillbaka?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline.

Jag förstår och beklagar din besvärliga situation, och ska i mitt svar reda ut vad som gäller juridiskt. Din fråga består, enligt vad jag uppfattar det som, i vad du kan göra juridiskt för att inte bli störd på det sätt du beskriver.

Hemfridsbrottet

Om man olovligen går in eller stannar kvar i någons bostad/boende kan man göra sig skyldig till hemfridsbrott. Detsamma gäller den som olovligen tränger in eller stannar kvar i en trädgård, på en gårdsplan eller på en annan liknande plats som tillhör en bostad/ ett boende (4 kap. 6 § första stycket Brottsbalken). Det är däremot bara brottsligt om gärningen begås med uppsåt (1 kap. 2 § Brottsbalken). Uppsåtskravet innebär att en gärningsman (i vart fall) behöver ha en likgiltig attityd inför risken att den olovligen tränger sig in i någon annans trädgård (inser eller avser man att det är någon annans tomt man olovligen beträder är uppsåtskravet definitivt uppfyllt).

Var börjar hemfridszonen?

Var en "hemfridszon" börjar har ansetts få avgöras från fall till fall sett till omständigheterna. Det står dock klart att till exempel en naturtomt eller strand kan ingå i en hemfridszon, beroende på förhållandena vid bostaden (se prop. 2021/22:194 s. 40; jfr Mark- och miljööverdomstolens dom den 7 maj 2021 i mål nr M 12640-19). Vidare behöver en trädgård inte vara inhägnad för att omfattas av hemfridszonen. I sådana fall måste det däremot på något sätt framgå för en utomstående var en viss trädgård börjar (möjligen med en grusväg). Med tanke på uppsåtskravet vid hemfridsbrott kan det dock vara lämpligt att tydligt avgränsa sin tomt för att få den straffrättsligt skyddad av hemfrid. 

Då hemfridsbrottet skyddar mot olovliga intränganden och kvarstannanden i hemfridszonen lämnar jag dock ämnet här. Jag tolkar din fråga som att ungdomarna inte beträtt din tomt, utan endast stört dig från grannfastigheten.  

Kan ungdomarna ha gjort sig skyldiga till andra brott?

Även om något hemfridsbrott inte tycks vara begånget i ditt fall kan ungdomarnas beteende vara brottsligt på annat sätt. Den som till exempel för oljud på allmän plats (eller annars offentligen) kan göra sig skyldig till förargelseväckande beteende (16 kap. 16 § Brottsbalken). Att skräpa ned på en plats där allmänheten har tillträde eller insyn till, kan dessutom vara straffbart som nedskräpningsbrott eller nedskräpningsförseelse (15 kap. 26 § och 29 kap. 7-7 a § Miljöbalken). 

Sammanfattning

Det störande beteende du utsätts för i ditt hem träffas tyvärr inte av hemfridsbrottet. Däremot kan det beroende på omständigheterna vara att betrakta som förargelseväckande beteende och/eller nedskräpningsbrott. Detta kan du naturligtvis prata med ungdomarna om eller polisanmäla.  Har du ytterligare funderingar går det fint att återkomma med en ny fråga till oss på Lawline. Du kan även boka tid med någon av våra jurister via https://lawline.se/boka.  

Jag hoppas att du har fått klarhet i vad som gäller. 

Allt gott,

Ludwig KarlssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”