Vad gör jag om min hyresvärd inte uppfyller sina skyldigheter angående lägenhetens standard?

Jag börjar bli desperat och behöver verkligen hjälp. ( vi hyr )

1. Jag bor i en 3:a som inte är renoverad på över 20 år, väggar krackelera ( i stort överallt) det är mögel både i ena badrummet samt i ena sovrummet. Golvet lossnar lite här i Alla rum. Golvet i min dotters rum har lossnat med över 2 dm. Även tapeterna har börjat krackelera och detta vill bolaget att vi ska betala. Jag börjar snart gråta och krackelera själv. Vi har påpekat detta över 7 år. Till svar får vi bara till svar : vi lovar att laga, men inget händer, förutom att hyran höjs med flera hundra OFTA. Även svart mögel har tittat fram. Detta är inte privat.lägenheten är på 3 r o k men vi betalar över 6500:- i månaden. Och detta vill bolaget att vi ska fixa själv?

2. Torktumlare har börjat att lukta bränt, så pass att kläderna luktar illa.

Vad ska jag göra göra. Vi vill ju bo kvar här, nära min släkt och mitt barns vänner.

Snälla hjälp mig hur jag ska gå tillväga. Vill även tillägga att både min dotter och jag är väldigt känsliga och får ofta om i huvudet.

Så tacksam för snabbt och ärligt svar.

Går det att få svar eller idé om hur vi ska göra så gör ni oss extremt glad.

Tyvärr har jag ej råd att betala varken express eller express 24h men jag är enormt tacksam ändå. Tack för att ni finns

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att svara på din fråga kommer jag hänvisa till jordabalken (JB).

Hyresvärdens skyldigheter

Hyresvärden är skyldig att hålla lägenheten i ett sådant skick att den enligt den allmänna uppfattningen i orten är fullt brukbar för det avsedda ändamålet (12 kap. 15 § JB). I en bostadslägenhet ska hyresvärden med skäliga tidsmellanrum ombesörja tapetsering, målning och andra sedvanliga reparationer med anledning av lägenhetens försämring genom ålder och bruk (12 kap. 15 § andra stycket JB).

Om hyresvärden brister i sin skyldighet

Om hyresvärden brister i sin underhållsskyldighet, eller om lägenheten skadas under hyrestiden utan att hyresgästen är ansvarig för skadan, har hyresgästen följande möjligheter (12 kap. 16 och 11 §§ JB).

Hyresgästen kan själv avhjälpa bristen på hyresvärdens bekostnad, om hyresvärden efter tillsägelse underlåter att åtgärda bristen så snart det kan ske. Hyresgästen kan säga upp hyresavtalet, om bristen är av väsentlig betydelse. Hyresgästen har rätt till skälig nedsättning av hyran för den tid lägenheten är i bristfälligt skick. Hyresgästen har rätt till ersättning för skada, om hyresvärden inte visar att bristen inte beror på att han har varit försumlig. Hyresgästen kan ansöka om åtgärdsföreläggande.


Åtgärdsföreläggande

En hyresgäst kan ansöka om åtgärdsföreläggande hos Hyres- och arrendenämnden (12 kap. 16 § andra stycket JB). En sådan ansökan kan leda till att Hyresnämnden ålägger hyresvärden att avhjälpa bristen. I föreläggandet anges inom vilken tid åtgärden ska vara utförd. Ett sådant föreläggande kan även förenas med vite, vilket innebär att om hyresvärden inte fullgör åtgärden inom den angivna tiden kan denne bli tvungen att betala ett bestämt belopp (ungefär som ett böter). Enligt praxis ska en ansökan om åtgärdsföreläggande bifallas om bristfälligheten i lägenheten medför men i hyresgästens nyttjanderätt och att den skada som hyresgästen lider inte är obetydlig. För att ansökan ska kunna bifallas måste hyresgästen bevisa att det föreligger en brist i lägenheten.

Upprustningsföreläggande

Om en lägenhet inte har lägsta godtagbara standard kan hyresgästen ansöka om upprustningsföreläggande hos Hyresnämnden (12 kap. 18a § JB). Då ska hyresvärden föreläggas att vidta åtgärder som krävs för att lägenheten ska uppnå sådan standard. Likt åtgärdsföreläggandet kan ett upprustningsföreläggande förenas med vite.

Lägsta godtagbara standard

En lägenhet ska anses ha lägsta godtagbara standard om den är försedd med anordning inom lägenheten för (12 kap. 18a § sjätte och sjunde styckena):

Kontinuerlig uppvärmning. Kontinuerlig tillgång till varmt och kallt vatten för hushåll och hygien. Avlopp för spillvatten. Personlig hygien, omfattande toalett och tvättställ samt badkar eller dusch.Försörjning med elektrisk ström för normal hushållsförbrukning.Matlagning, omfattande spis, diskho, kylskåp, förvaringsutrymmen och avställningsytor.

Det ska även finnas tillgång både till förrådsutrymmen inom fastigheten och till anordning för hushållstvätt inom fastigheten eller inom rimligt avstånd från den, samt att huset inte har sådana brister i fråga om hållfasthet, brandsäkerhet eller sanitära förhållanden som inte skäligen kan godtas

Hyres- och arrendenämnden

Det finns 8 Hyres- och arrendenämnder i Sverige. Detta är inte domstolar i lagens mening, men de kan döma i bland annat tvister mellan hyresgäster och hyresvärdar. Man kan skriftligt ansöka om att starta en process hos Hyresnämnden. Detta kostar ingenting, och även hela den fortlöpande processen är gratis. Dock om man väljer att anlita ett ombud får man stå för denna kostnad själv. Beslut i Hyresnämnden överklagas till Svea hovrätt, och där kan kostnader regleras som vanligt.

Din situation

Jag vet tyvärr inte tillräckligt mycket om er situation för att kunna svara på om ett åtgärdsföreläggande eller upprustningsföreläggande skulle kunna bli aktuellt. Generellt kan ju dock sägas att det krävs att lägenheten är i ganska dåligt skick för att ett upprustningsföreläggande ska bli aktuellt, om man ser till vad som krävs för lägsta godtagbara standard.

Jag kan dock förstå att ni upplever denna situation som väldigt påfrestande. Min rekommendation är att ni vänder er till Hyres- och arrendenämnden för att få hjälp. Där kan ni ansöka om att få vidare hjälp och tips, och ni kan även ansöka om åtgärdsföreläggande eller upprustningsföreläggande. Som jag skrivit ovan är det gratis att ansöka om att starta en process hos Hyresnämnden.

Det finns väldigt bra information om Hyres- och arrendenämnden på Sveriges domstolars hemsida. Ni kan hitta mer information här, och där även ta reda på vilken Hyresnämnd som finns närmast er.

Jag hoppas att detta kan hjälpa er vidare! Mvh,

Emma JohannessonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000