Vad gör jag om min afghanska id-handling inte är tillräckligt för styrka min identitet?

2019-05-03 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej!Jag funderade på att behöver man att ha ett Afghanskt pass vid ansökan när man har bott i Sverige i åtta år ?Migrationsverket påstår att ett Afghanskt id-handling kan ej styrka innehavarens identitet i sådan utsträckning som krävs för styrkt identitet i ärende om svenskt medborgarskap.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill ansöka om svenskt medborgarskap och undrar hur du kan få ett sånt även om Migrationsverket tycker att din afghanska id-handling inte uppfyller kraven för att styrka din identitet.

Svenskt medborgarskap och kravet på styrkt identitet

För att bli svensk medborgare måste du kunna styrka din identitet, fyllt 18 år, ha permanent uppehållstillstånd eller uppehållsrätt, bott i Sverige en viss tid och levt ett skötsamt liv under den tiden i Sverige (11§ i lagen om svenskt medborgarskap).

Gällande kravet på att kunna styrka sin identitet, så kan det uppfyllas på olika sätt. Man kan visa pass i original från hemlandet eller annan identitetshandling i original, samt kan en nära släkting intyga din identitet. Dock för vissa länder ex. Afghanistan har Migrationsverket utfärdat särskilda krav på identitetshandlingar. Detta på grund av att Migrationsverket av olika anledningar inte alltid accepterar id-handlingar från de undantagna länderna som tillräckligt tillförlitliga för deras krav. Vilka fler länder det är och varför kan du läsa om på Migrationsverkets hemsida här.

Kan man få svenskt medborgarskap även om inte kan styrka sin identitet?

Ja, Migrationsverket kan göra olika undantag om du har bott i Sverige minst 8 år och har en trovärdig identitet (bl.a. har haft samma identitet under hela den perioden du bott i Sverige) och även saknar möjlighet att skaffa sådan id-handling som krävs för att styrka din identitet.

Om du har en nära släkting (maka/make, föräldrar, barn,syskon) som är svensk medborgare kan också denna person styrka din identitet. Förutsättningar för detta kan du läsa om här.

Sammanfattningsvis, det finns andra sätt som du kan få svenskt medborgarskap på även om Migrationsverket nekar din afghanska id-handling. Då du har bott i Sverige i 8 år kan Migrationsverket pröva om du har en trovärdig identitet och genom det få medborgarskap, eller om du har en nära släkting som redan är svensk medborgare så kan denna styrka din identitet. Jag råder dig till att kontakta Migrationsverket igen och berätta om din situation utifrån de undantagen som finns, så bör de kunna hjälpa dig vidare med din ansökan. Lycka till!

Vänligen,

Erica Lager
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (929)
2019-11-13 Ingående av äktenskap med asylsökande
2019-11-01 Är det tillåtet med dubbla medborgarskap?
2019-10-31 Hur kan jag ta hit min vän från utlandet?
2019-10-31 Fortkörningsbot och svenskt medborgarskap?

Alla besvarade frågor (74543)