Vad gör jag om låntagaren inte betalar tillbaka pengarna i tid?

2020-05-17 i Fordringar
FRÅGA
Jag har i omgångar lånat ut pengar till en bekant. Han har själv lagt på "ränta". Vi är uppe i en summa på 50 000. Vi har ett muntligt avtal på att han ska ha betalat tillbaka senast 20201130. Han har lovat dyrt och heligt att jag ko.mee få betalt då. Jag börjar nu tro att han inte kommer att betala / inte ha råd att betala. Vad kan jag göra? Kan en sms konversation där denna uppgörelse / en ny uppgörelse baserad på tidigare gälla som skrivet och få laga kraft?
SVAR

Hej! Först och främst, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vad är problemet?

Du har lånat ut pengar där betalningen förfaller först nästa år. Detta innebär att du har en fordran gentemot låntagaren. Det enklaste sättet att indriva in denna skuld, förutsatt att han inte betalar tillbaka pengarna innan tidsfristen för återbetalning löpt ut, är genom att ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden. Detta förfarande regleras i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning (LBH). Nedan går jag igenom hur det går till rent praktiskt.

Hur ansöker jag om betalningsföreläggande?

Som ovan nämnt görs en ansökan om betalningsföreläggande hos myndigheten Kronofogden. En ansökan kostar 300 kr. Observera att du har rätt att begära ersättning för ansökningsavgiften (17 § LBH). Vidare i ansökan ska du ange ditt yrkande och grunden för detta (10 § LBH). Förenklat innebär detta att du i din ansökan ska ange vilken specifik summa du begär av din motparten samt skälen som du bygger ditt anspråk på.

Vad händer efter att jag har skickat in min ansökan?

När Kronofogden får in en ansökan om betalningsföreläggande kontaktar myndigheten motparten och ber denne att avlägga sin inställning till kravet som anförts i ansökan. Detta resulterar i något av de tre följande utfallen:

1. Motparten väljer att betala i enlighet med din ansökan.

I det fallet kommer du få den begärda ersättningen och betalningsföreläggandet kommer vara slutfört.

2. Motparten bestrider din ansökan inom den angivna svarstiden (31 § LBH).

Om han bestrider kravet kan Kronofogden inte längre hantera ärendet. För vidare handläggning måste ärendet överlämnas till tingsrätten (33 § LBH). Detta innebär att det hålls en rättegång där du ska framställa bevis för ditt yrkande. I det fall du förlorar rättegången innebär detta att du inte kommer att få ditt krav samt att du kommer att få stå för både dina och motpartens rättegångskostnader (se Rättegångsbalkens bestämmelser).

3. Motparten bestrider inte ansökan i tid eller medger inte någon inställning (42 § LBH).

I detta scenariot kommer Kronofogden meddela utslag i enlighet med ditt yrkande. Det innebär att det finns en fastställd betalningsskyldighet. I det fall han därefter inte betalar den fastställda summan kan Kronofogden bland utföra en utmätning.

Vad gäller sms-konversationen kan den styrka det avtal som ni har ingått vid en eventuell tvist.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen.

Med vänlig hälsning,

Sabrina Curan
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fordringar (773)
2021-02-24 När måste ett skuldebrev utan förfallodatum betalas?
2021-02-21 Behöver man ange namn på den nya borgenären vid överlåtelse av enkelt skuldebrev?
2021-02-18 Hur formulerar man ett skuldebrev?
2021-02-12 Måste jag betala tillbaka felaktigt utbetald semesterersättning?

Alla besvarade frågor (89654)