Vad gör jag om låntagaren inte betalar tillbaka pengarna?

Exmake tar över vårt hus och är skyldigt mig 1331776kr men får inte låna mer från banken så vi kommit överens via min advokat att han ska betala mig 100000kr nästa år sen 50000kr varje år fram till år 2028 ska han betala resterande. Med dröjsmålsränta enligt parad 3 och 6. Så jag har litet pengar och kämpar att hitta bostad till mig själv nu. Hur funkar det OM han inte betalar t ex 100000 kr nästa år?

Lawline svarar

Hej! Stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vad är problemet?

Du har lånat ut pengar där betalningen förfaller först nästa år. Detta innebär att du har en fordran gentemot exmaken. Det enklaste sättet att indriva in denna skuld, förutsatt att han inte betalar tillbaka pengarna innan tidsfristen för återbetalning löpt ut, är genom att ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden. Detta förfarande regleras i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning (LBH). Nedan går jag igenom hur det går till rent praktiskt.

Hur ansöker jag om betalningsföreläggande?

Som ovan nämnt görs en ansökan om betalningsföreläggande hos myndigheten Kronofogden. En ansökan kostar 300 kr. Observera att du har rätt att begära ersättning för ansökningsavgiften (17 § LBH). Vidare i ansökan ska du ange ditt yrkande och grunden för detta (10 § LBH). Förenklat innebär detta att du i din ansökan ska ange vilken specifik summa du begär av din motparten samt skälen som du bygger ditt anspråk på.

Vad händer efter att jag har skickat in min ansökan?

När Kronofogden får in en ansökan om betalningsföreläggande kontaktar myndigheten motparten, i detta fall din exmake, och ber denne att avlägga sin inställning till kravet som anförts i ansökan. Detta resulterar i något av de tre följande utfallen:

1. Motparten väljer att betala i enlighet med din ansökan.

I det fallet kommer du få den begärda ersättningen och betalningsföreläggandet kommer vara slutfört.

2. Motparten bestrider din ansökan inom den angivna svarstiden (31 § LBH).

Om exmaken bestrider kravet kan Kronofogden inte längre hantera ärendet. För vidare handläggning måste ärendet överlämnas till tingsrätten (33 § LBH). Detta innebär att det hålls en rättegång där du ska framställa bevis för ditt yrkande. I det fall du förlorar rättegången innebär detta att du inte kommer att få ditt krav samt att du kommer att få stå för både dina och motpartens rättegångskostnader (se Rättegångsbalkens bestämmelser).

3. Motparten bestrider inte ansökan i tid eller medger inte någon inställning (42 § LBH).

I detta scenariot kommer Kronofogden meddela utslag i enlighet med ditt yrkande. Det innebär att det finns en fastställd betalningsskyldighet. I det fall exmaken därefter inte betalar den fastställda summan kan Kronofogden bland utföra en utmätning.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen.

Med vänlig hälsning,

Sabrina CuranRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Fordringar? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo