Vad gör jag om konkursförvaltaren agerat oaktsamt?

Kan jag som vanlig lekman tillställa ett besvärsärende till Advokatsamfundet då

Konkursförvaltaren agerat oaktsamt?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En konkursförvaltare kan utkrävas skadestånd om denne har orsakat en skada som är åsamkad med uppsåt eller av oaktsamhet enligt 17 kap. 1 § Konkurslagen. En sådan skadeståndstalan förs i så fall genom klander av förvaltarens slutredovisning enligt 17 kap. 2 § Konkurslagen.

Är en missnöjd med en konkursförvaltare kan en vända sig till Kronofogden, som har konkurstillsyn i Sundbyberg/Umeå, Göteborg, Malmö/Jönköping. Du ska alltså i första hand vända dig till enheten för tillsyn i konkurser. Det går dock även bra att vända sig till advokatsamfundet och lämna in en anmälan där, precis som du själv föreslår.

När en skickar in en disciplinanmälan, som du gör om du anser att en advokat har brutit mot god advokatsed, så är det viktigt att tänka på att för att anmärkningar mot en advokat ska kunna prövas i sak krävs normalt att du är klient, motpart eller på något annat sätt berörd av saken. Du kan alltså vara "lekman" som du själv formulerar det, men du måste vara berörd av saken för att få saken prövad. Att göra en anmälan är kostnadsfritt.

Utöver detta är det även ditt ansvar som anmälare att presentera det material som ska åberopas, i och med att disciplinnämnden inte har någon skyldighet att bedriva en egen utredning.

Viktigt att betona igen är att disciplinnämnden endast beslutar i frågor som gäller god advokatsed. Har du ett ekonomiskt krav som du vill rikta mot advokaten kan du däremot vända dig till Konsumenttvistnämnden. Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd prövar arvodestvister och andra tvister mellan en konsument och en advokat eller en advokatbyrå.

Hoppas att du känner att du fick din fråga besvarad! Har du ytterligare frågor så ska du inte tveka på att höra av dig igen.

Allt gott,

Suana TaficRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”