Vad gör jag om jag råkat betala fel faktura?

2020-05-17 i Fordringar
FRÅGA
Hej,Om jag upptäcker att jag har råkat betala en faktura för 3 år sedan som inte står i mitt namn kan jag kräva tillbaka pengarna från företaget eller är pengarna förlorade?Banken lär väl få kunna fram betalningsuppgifterna om jag saknar fakturan?
SVAR

Hej! Stort tack för att du vänder dig till oss på Lawline.

Vad är det juridiska problemet?

Jag tolkar din fråga som att du har flyktigt betalat en faktura. Denna typ av situation regleras inte specifikt av någon svensk lag. Däremot finns det en huvudregel som kallas condictio indebiti som innebär att en felaktig betalning ska betalas tillbaka. Det finns dock undantag från denna huvudregel.

Vad innebär condictio indebiti?

Condictio indebiti är en princip som innebär att en felaktig betalning ska återbetalas. Det innebär att om du får en betalning, i detta fall en överföring till ditt bankkonto, som du vet är felaktig så säger principen att du ska överföra tillbaka pengarna till avsändaren.

Vilka är undantagen från principen?

I praxis har det gjorts vissa undantag från den ovannämnda principen. Vid en bedömning av om undantag föreligger ska en helhetsbedömning göras. Följande är exempel på undantag som har tagits fram genom praxis:

God tro. Detta innebär att du som mottagare av den felaktiga utbetalningen måste har varit omedveten om att betalningen varit felaktig.

Mottagaren måste ha inrättat sig efter betalningen. Detta innebär att pengarna i princip ska ha förbrukats.

Partsförhållandet, det vill säga vem som är mottagaren och vem som är avsändaren samt vilken typ av relation som föreligger mellan parterna.

Passivitet från parterna.

Föreligger preskription?

Preskription regleras av preskriptionslagen (1 § preskiptionslagen). En fordran preskriberas tio år efter tillkomsten, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan (2 § 1 st preskriptionslagen).

Vad innebär detta för dig?

Huvudregeln är företaget ska betala tillbaka pengarna. Däremot kan undantag föreligga. Du kan kontakta företaget med de betalningsuppgifter du angav vid inbetalningen.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!

Med vänlig hälsning,

Sabrina Curan
Fick du svar på din fråga?