Vad gör jag när någon vägrar betala en skuld enligt ett bodelningsavtal?

Vi har nu skrivit på ett bodelningsavtal, därden ena parten får full besittningsrätt till bostadsrätten, där framgår att den utflyttande skall erhålla hälftenvärdet i specificerade kronor av bostadsrätten, men den kvarsittande vägrar att betala till den uttflyttade enl. avtalet? Vad händer då?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När någon vägrar att betala en skuld till dig så finns det hjälp att få från statliga myndigheter. Detta gäller även skulder som uppkommer genom bodelningsavtal. Börja med att ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten. Hjälper inte detta så kan du begära att få betalningsskyldigheten fastställd i domstol.

Du kan ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten

Har den sista betalningsdagen enligt avtalet passerat så kan du vända dig till Kronofogdemyndigheten och ansöka om betalningsföreläggande (2 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning - Lbfh). Detta gör du på Kronofogdemyndighetens hemsida här. Där finns uppgifter om hur du ska gå tillväga för att skicka in din ansökan samt en blankett som anger vilka uppgifter som du måste lämna i din ansökan. Förfarandet kostar 300 kr men du kan även begära ersättning för detta i din ansökan. Då ska det beloppet läggas till det totala yrkade beloppet.

Du kan få det prövat i domstol

Om den andre parten bestrider din ansökan hos Kronofogdemyndigheten, menar att denne inte är skyldig dig pengar, så kan du begära att målet överlämnas till domstol för prövning (33 § Lbfh). Förhoppningsvis kommer det att räcka med att blanda in Kronofogdemyndigheten.

Hoppas att svaret har varit till din hjälp, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Med vänlig hälsning,

Minna WallRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”