Vad gör jag när jag som företagare blivit förtalad?

FRÅGA
Hej, jag är båtbyggare, sen 45 årSålde en jolle till en kund för drykt 1 år sedan. Han hörde av sej efter en månad, klagade över att den inte var helt tät. Han fick ett åtjärdspacket på vad han kunde göra Sen hörde han inte av sej mer.Nu ett år efteråt, ringer han och vill ha pengar för jollen. Vi kom överens om att han kunde ta en ny jolle i byte.Han lämnade tillbaka jollen i ett sick där han hade skrapat bort färgen och avlägsnat relingen. Detta brydde jag mej inte om, Det vicktiga var att han vart nöjd. Vi är med i samma grupp på facbock , Där han la ut att han hade min jolle, Han nämde mej med namn. Och att han måste lacka om hela jollen och byta alla skruvar, För att den skulle bli sjövärdig. Rena dumheterna.Detta Kan ha orsakat mej stor skada, eftersom jag säljer många båtar den vägen.Vad gör jag nu?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Det brott som eventuellt ligger närmst till hands i ditt fall är förtal. För att brottet förtal ska aktualiseras krävs att någon utpekar annan som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt, eller på annat sätt lämnar en uppgift som är ägnad att utsätta vederbörande för andras missaktning. Straffet för förtal är böter (jfr 5 kap. 1 § första stycket Brottsbalken, BrB). I princip gäller straffansvaret för förtal oberoende av om uppgiften är sann eller ej. Det ska dock röra sig om en uppgift av något som är bestämt, något det går att pröva sanningshalten av. Uppgiften ska dessutom vara nedsättande enligt samhällets allmänna uppfattning och den ska åtminstone vara ägnad för att du utsätts för andras missaktning. För förtal krävs inte någon större spridning, det räcker att uppgifterna kommer till tredje mans kännedom, det vill säga till någon annan än dig och den som uttalat det. Genom att publicerat uppgifterna på Facebook har de kommit till tredje mans kännedom.

Som utgångspunkt kan brottet förtal inte användas mot företag, dvs. det är inte möjligt att förtala ett företag. Som jag förstår det av din fråga är du dock nämnd per namn varför det eventuellt kan röra sig om förtal av dig. Det finns även ett gammalt rättsfall, vari domstolen godtog förtal av ett företag (jfr NJA 1950 s. 250). I fallet ansågs företaget vara starkt förknippat med en viss person. Personen var verkställande direktör för företaget och hans namn ingick i företagsnamnet.

Förtal skiljer sig något från en stor del av annan brottslighet i Brottsbalken. Förtal är ett målsägandebrott innebärande att åklagaren inte åtalar för förtal mer än om det anses påkallat från allmän synpunkt. Att åklagaren åtalar förtalsbrott är ganska ovanligt. Utgångspunkten vid målsägandebrott är att målsäganden (du) själv ska väcka åtal och driva målet. Det ställer höga krav på dig, då du måsta föra i bevisning att det är ställt utom rimligt tvivel att den tilltalade begått brottet. Du har bevisbördan dels för att uppgiften lämnats, dels att det varit i syfte för att utsätta dig för andras missaktning. Om du når framgång med din talan kan din motpart dömas till böter och du kan även begära skadestånd. Jag vill dock göra dig uppmärksam på att om du inte når framgång med din talan innebär det att du får betala både dina egna rättegångskostnader och din motparts, vilket kan bli dyrt i längden.

Sammanfattning och råd

Det brott som ligger närmst till hands i ditt fall är förtal. Utgångspunkten är dock att det inte är möjligt att förtala ett företag. I praxis finns det dock ett rättsfall vari förtal av företag har aktualiserats, när företaget ansågs vara starkt förknippat med en viss person. I ditt fall kan det förvisso argumenteras för att det är du som person som blivit förtalad och inte företaget.

Förtalsbrott är ett målsägandebrott och åklagaren åtalar inte om det inte är påkallat ur allmän synpunkt, vilket är ovanligt. Tyvärr innebär det att du får driva målet själv, med risken att stå för motpartens rättegångskostnader om du förlorar.

Rent juridiskt kan således brottet förtal eventuellt aktualiseras, även om det nog kan vara svårt att nå framgång. Om du inte vill driva ärendet vidare kan du pröva annat som inte är juridiskt; kontakta köparen och be honom ta bort det osanna påståendet, eller administratören för Facebook-gruppen och förklara din sida av saken med förhoppning om att inlägget raderas.

Om något är oklart i mitt svar eller om du behöver hjälp från en av våra jurister på Lawlines juristbyrå är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (904)
2020-01-31 Kan en fråga ställd på ett allmänt forum utgöra förtal?
2020-01-30 Förtal på grund av dålig referens
2020-01-30 Kan lögner från son och hans fru utgöra förtal?
2020-01-30 Är det förtal när styvmor påstår stöld som inte ägt rum?

Alla besvarade frågor (77187)