Vad gör jag när jag fått en felaktig parkeringsanmärkning om att jag stått för nära en t-korsning?

2021-04-26 i Parkeringsböter
FRÅGA
Hej!Jag fick en pbot igår och det angående en parkering i vägkorsning eller som i mitt fall en t-korsning på den väg jag bor på. Jag vet att det är ca 12-13 meter till närmsta vägkant och dom har ej skrivit några antal meter på boten.Den borde väl då vara felaktig?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Av din redogörelse verkar det som att ditt fordon stått på allmän (kommunal) mark, och det är då trafikförordningen (Trf) som är tillämplig, närmare bestämt TrF 3 kap. 53 § som anger ett förbud mot att stanna eller parkera inom tio meter från korsande körbanas närmaste ytterkant.

Eftersom du tycks vara säker på meterantalet från den korsande vägkanten bör du i mina ögon ha en möjlighet att bestrida parkeringsanmärkningen och få pengarna återbetalda, då alla avstånd över tio meter från korsningen är tillåtna, precis som du skriver. Eftersom vare sig mätmetod eller antal uppmätta meter finns antecknade på anmärkningen minskar hållbarheten i bevisningen om att ditt fordon varit feluppställt – det är annars just en sådan anteckning som medför ett högt bevisvärde (se t.ex. rättsfallet NJA 2013 s. 711) och som parkeringsvakt för man (bland annat jag själv) regelmässigt sådana anteckningar när man rapporterar ett fordon som står för nära en vägkorsning. Trots detta räcker det dock inte med att du enbart påstår att fordonet stått tillräckligt långt från vägkorsningen. Mitt råd till dig för att leda i bevis är att dokumentera med t.ex. bilder när du själv mäter upp avståndet från fordonet till den korsande körbanans närmsta ytterkant med måttband eller liknande. För att veta var denna "närmsta ytterkant" går kan du föreställa dig en rät, osynlig "linje" som fortsätter löpa efter att den korsande vägens vägkant upphört. Jag har tagit mig friheten att skissa upp hur denna linje ser ut (här), i röd färg. Du bör ställa dig på denna vänd mot fordonet och mäta upp avståndet till fordonets främre del enligt skissen.

Trots att du enligt uppgift tycks ha blivit felaktigt rapporterad måste du oavsett betala in felparkeringsavgiften i förväg, innan du går vidare till att bestrida parkeringsanmärkningen. Detta följer av lagen om felparkeringsavgift 7 §. Det gör du genom att vända dig till polisen via myndighetens hemsida eller att bege dig till den polisstation närmast platsen där ditt fordon blev rapporterat. Efter att ärendet utretts och parkeringsanmärkningen (förhoppningsvis) undanröjts får du pengarna tillbaka.

Lycka till i fortsättningen!

Kevin Läräng
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Parkeringsböter (486)
2021-09-30 Hur bestäms en parkeringsbots storlek?
2021-09-30 Om parkeringsbot har angett fel adress?
2021-09-27 Är det förbjudet att stå i/för nära en T-korsning även där de korsande/anslutande vägarna är enkelriktade?
2021-09-26 Vad är maxbeloppet på en felparkeringsavgift?

Alla besvarade frågor (96356)