Vad gör jag när hyresgästerna inte vill flytta?

2019-11-30 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej! Min hyresgäster vill inte lämna lägenhet. Lovar att flytta och sista dagen säger att hon hittade inte ett andra ställe. Vad ska man göra? Hon vill inte kommunicera med mig. Svarar inte på telefon, öppnar inte dörren.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om dina hyresgäster inte vill flytta kan du begära avhysning, dvs. vräkning, med hjälp av kronofogden. Du vänder dig till kronofogdemyndigheten med en skriftlig ansökan om sk. handräckning (1 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning), där du anger ditt yrkande (att hyresgästerna ska utflyttas) och grunden för det (att avtalet har upphört) samt även en begäran om ersättning, om sådan finns (9–10 § samma lag). Observera att hyresgästerna har möjlighet att bestrida din begäran om handräckning och ert ärende kan lämnas över till tingsrätten för prövning av frågan (33–34 § samma lag).

Med vänlig hälsning,

Caroline Hallén Lindqvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll