Vad gör jag när en person skriver kränkande uttalanden om min fru på internet?

FRÅGA
Hej, har en fråga En person som på olika sätt via olika sociala medier skriver olämpliga saker om min fru och slutar inte. Senast igår skrev han en berättelse om min fru och använde sig av kränkande retorik i sina texter. Han har så sent som idag öppnat en hemsida i min frus namn och falskeligen utger sig för att vara hon. Han har skickat bilder med budskap och skriver subtila hotelser. Han har hållit på med detta nu från och till under två år. Hur kan jag med hjälp av lagen stoppa detta beteende. Tacksam för svar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga kommer jag att använda mig av brottsbalken (BrB) och rättegångsbalken (RB).

Vad är förtal?

Enligt huvudregeln skall den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömas för förtal till böter (5 kap. 1 § BrB). Brottet är att anse som fullbordat när uppgiften har kommit till tredje mans kännedom. Det krävs dock inte någon bevisning om att anklagelsen har resulterat i andras missaktning. Det krävs enligt paragrafen att beskyllningen är av nedsättande beskaffenhet. Det ska vidare vara en konkret uppgift och inte bara ett värdeomdöme. Å andra sidan krävs det inte att uppgiften är kränkande enligt den allmänna uppfattningen i samhället. Det räcker alltså att informationen är ägnad att utsätta personen i fråga för ''andras missaktning''. Du har inte angett i din fråga vilken beskaffenhet dessa uppgifter har och därför kan jag bedöma huruvida dessa uppgifter utgör ett brott.

Ett undantag från denna huvudregel föreligger om det med hänsyn till omständigheterna är försvarligt att lämna uppgift i saken och den som lämnar uppgiften visar att informationen är sann eller att personen hade skälig grund för det (5 kap. 1 § andra stycket BrB). Det ska alltså göras en intresseavvägning i det enskilda fallet. Jag kan inte bedöma ifall denna undantagssituation föreligger eftersom jag inte har ytterligare information.

Hur anmäler jag förtal?

Brottet förtal är ett brott som hamnar under enskilt åtal (5 kap. 5 § BrB). Detta innebär att det är målsäganden som ska väcka åtal (47 kap. 1 § RB). Det bör också observeras att en process i domstol är tidskrävande samtidigt som du kan bli skyldig att betala rättegångskostnaderna ifall du förlorar målet.

Åklagaren kan dock väcka åtal om förtal om detta anses påkallat från allmän synpunkt (5 kap. 5 § BrB). Denna omständighet kan föreligga bl.a. om förtalet tar sig särskilt grova uttryck eller får en stor spridning. Allmänt åtal bör också i princip väckas om en enskild person objektivt sett har drabbats mycket hårt av brottet (prop. 2013/14:47 s. 38).

Jag hoppas att du känner att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Vänligen,

Atefa Jafary
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1254)
2021-10-17 Kan man bli dömd för att hänga ut personer på nätet?
2021-10-16 Brott att lämna jobbrelaterad varning offentligt?
2021-10-06 Vad kan man göra om man blivit förtalad på instagram?
2021-09-29 Is it a crime to call someone fat?

Alla besvarade frågor (96402)