Vad gör jag när en gäldenär vägrar betala en förfallen fordran?

FRÅGA
En person har lånat pengar av mig som han nu inte betalar tillbaka trots påskrivet avtal och ett sista datum för återbetalning. Han svarar inte på samtal eller sms och senast jag smsade hade han blockerat mitt telefonnummer. Jag har kontaktat Polisen, men de säger bara att det är ett civilrättsligt mål och att jag måste stämma honom genom att kontakta advokat själv och att det inte räknas som bedrägeri. Jag har skickat in en ansökan om betalningsföreläggande till Kronofogdemyndigheten. Finns det någon annan väg jag kan gå för att få tillbaka mina pengar? Han som lånat är myndig, men bor fortfarande hos sin mamma.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Polismyndigheten har informerat dig väl - det finns två alternativ och det är antingen stämning eller ansökan om betalningsföreläggande via Kronofogdemyndigheten. Det finns inga andra alternativ utan det är via de kanalerna du har möjlighet att driva in din fordran i er civilrättsliga tvist.

Med vänlig hälsning,
Lenita Pettersson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?