Vad gör jag när det är besöksstopp på min mans särskilda boende pga Corona-viruset?

2020-03-21 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Maken bor sedan maj 2017 på särskilt boende. Jag har besökt honom i princip varje dag. Sedan 12 mars 2020 råder besöksförbud, pga corona (ej någon smittad på hans boende) utan besöksförbud i största allmänhet liksom många andra kommuner, dock att man kan göra vissa undantag.Till en början fick jag dispens för mina besök men idag förbjöd man mig att komma till boendet. Min man blev förtvivlad och orolig. Jag erbjöd mig att komma och träffa honom på den terass som hör till boendet men även detta förvägrades mig. Maken har en långt gången parkinson, är i den s.k.komplikationsfasen som på nätet benämns palliativ.Min fråga är om man kan förvägra mig att träffa honom utanför boendet och om jag i sådant fall kan hämta honom. Han är rullstolsbunden. Enligt informationen om besöksförbudet kan man göra undantag.Han har parkinson demens med sviktande närminne men har inte god man el.dy.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Väldigt många kommuner har tillfälligt infört besöksförbud på äldreboende, korttidsboenden, gruppbostäder och LSS-boenden med anledning av Corona-viruset. Besöksförbudet är en försiktighetsåtgärd för att skydda boende som kan vara mycket känsliga för infektioner. Undantag till besöksförbudet görs emellanåt, bland annat till patienter som exempelvis är i slutskedet av livet. För undantag rekommenderas i regel att föra en dialog med det aktuella boendet.

Att du nekas att besöka din make på boendets terrass eller att ta med honom ifrån boendet innefattas sannolikt också i besöksstoppet. Anledningen till att du inte kan besöka honom på terrassen är att du kan vara smittad och att du smittar ner din make (som antingen själv kan bli väldigt sjuk eller att han smittar ner andra). Anledningen till att du inte kan ta honom från boendet är att om du tar med honom därifrån kan du smitta honom, alternativt att ni träffar någon som smittar honom. Vid återkomsten till boendet kan han då antingen själv bli allvarligt sjuk, eller smitta ner någon annan.

Tyvärr kan jag inte ge dig något bättre besked än att det är möjligt för kommunen att införa ett tillfälligt besöksstopp såsom skett. Anledningen att du inte får träffa din make på terrass eller åka ut med honom är även det för att smittan inte ska spridas till boendet. Min rekommendation är att du försöker föra en dialog med boendet för rätt till undantag eller andra möjligheter för att göra din make trygg, trots att du just nu inte kan besöka honom. Förhoppningsvis blir besöksstoppet inte långvarigt; kanske går det att hitta andra vägar till kommunikation under tiden. Kan du inte besöka din make så försök få till stånd att personalen på boendet kan hjälpa dig så ni kan prata i telefon eller om möjligheten finns till videosamtal för att ni ska se varandra när ni pratar.

Om något är oklart eller du behöver vidare hjälp är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll