Vad gör jag när andrahandshyresgästen inte betalt efter överenskommelse?

2021-02-02 i Fordringar
FRÅGA
Har korttidsuthyrt min bostadsrättslägenhet under 7,5 månader. Hyresperiod från 15 juli 2020 tom 28 febr. 2021. Vi kom överens om 15000,- kr mån, för juli mån 7500,- Deposition7500,- . det står i rutan för dep. att hyresgivaren har mottagit depositionen vid undertecknande av detta avtal. Hyran för juli och augusti betalades den 10 juli summa 15000+7500 kr. Hyran har under tiden kommit i tid och det har inte varit några problem. Jag har tyvärr missat att depositionen inte har blivit betald. Vi den sista månadsinbetalningen den 25 januari drar hyrestagaren av depositionen på 7500,- som inte är betalt. Enl bankutdragen är det kommit in 105000,- skulle ha varit 112500 inkl återbetalning av deposition. Har försökt att påtala felet,men tyvärr ingen lycka.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag tolkar din fråga har du hyrt ut din lägenhet i andra hand. Du och hyresgästen har kommit överens om hyran samt att en deposition skulle betalas in och sedan dras av på sista hyran. I rutan för deposition står att du tagit emot depositionen i samband med undertecknande av avtalet. I efterhand har du tyvärr upptäckt att depositionen inte blivit betald varför du fått 7.500 kronor för lite betalt. Du har försökt påtala felet, men utan framgång.

Utgångspunkten inom svensk avtalsrätt är att avtal ska hållas. Har du och hyresgästen kommit överens om en viss hyra är hen skyldig att betala det. Hyresfordringar har en preskriptionstid om två år från att hyresgästen lämnade lägenheten (12 kap. 61 § jordabalken). Det innebär att du som hyresvärd måste väcka talan inom två år för att inte förlora chansen till betalning.

I ditt fall kan du antingen väcka talan (dvs. stämma hyresgästen på det uteblivna beloppet) eller ansöka om betalningsföreläggande. Ett betalningsföreläggande ansöker du om hos Kronofogden. Kostnaden är 300 kronor vilket du blir fakturerad för. Däremot kan du begära att få tillbaka dessa 300 kronor av motparten. När du ansöker om ett betalningsföreläggande finns det en särskild blankett för ändamålet i vilket du tydligt ska förklara varför du kräver betalt. Kronofogden gör ingen prövning av om ditt krav är riktigt eller ej utan kommer efter att ansökningsavgiften betalts skicka ut ett föreläggande till den du vill få betalt av. Det som sker när motparten får föreläggandet är antingen att:

(1) motparten betalar enligt ditt krav,

(2) motparten svarar inte, eller

(3) motparten bestrider.

Om motparten betalar är ditt problem löst. Om motparten inte svarar kommer Kronofogden att meddela ett utslag som du kan ha till underlag för att begära in skulden (genom utmätning). Om motparten bestrider ärendet kommer Kronofogden att höra av sig till dig och då får du välja om du vill gå till domstol eller ej. Går du till domstol måste du kunna bevisa att du inte fått de 7.500 kronorna ni avtalat om. Det som talar till din fördel är, som du själv anför, att det endast finns registrerat inbetalningar om 105.000 kronor. Det som talar till din nackdel är däremot att du skrivit under på att du tagit emot de 7.500 kronorna i samband med undertecknandet av kontraktet. Det är ju fullt möjligt att erlägga betalning exempelvis kontant varför det antagligen inte är avgörande att det endast gjorts inbetalningar om 105.000 kronor istället för 112.500 kronor.

Min bedömning utifrån den information jag har i din fråga är att det finns en risk att du inte når framgång just på grund av att du skrivit under på att du fått pengarna. Givetvis kan du ansöka om ett betalningsföreläggande, eller att du tar hjälp av en jurist som skickar ett kravbrev till motparten. Ett kravbrev brukar innehålla en begäran om att motparten ska betala, varför och att du i annat fall kommer att stämma hen. Även om min bedömning är att det kan vara svårt för dig att nå framgång i domstol kan det ibland vara tillräckligt med att skicka ett krav eller att ansöka om betalningsföreläggande för att motparten ska ge med sig och betala.

Om du önskar vidare hjälp från en av våra jurister i ärendet är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fordringar (828)
2021-10-15 Vad kan man göra när återbetalning av ett skuldebrev inte skett enligt överenskommelse?
2021-10-12 Vad kan jag göra för att få tillbaka mina pengar om jag köpt en vara som inte levererats?
2021-10-07 Regressrätt
2021-10-03 Hur går jag tillväga för att driva in en skuld?

Alla besvarade frågor (96356)