Vad gör en boutredningsman?

Vad gör en boutredningsman?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! 

Bestämmelser om vad en boutredningsman har för uppgifter regleras i ärvdabalken (ÄB)

Vad har en boutredningsman för uppgifter? 

En boutredningsman har till uppgift att företräda ett dödsbo. En boutredningsman kan ansökas om dödsbodelägarna inte kommer överens om hur aktuellt dödsbo ska förvaltas eller hur bouppteckningen ska förrättas, enligt 19 kap. 1 § ÄB. Boutredningsmannen får då i uppgift att förvalta dödsboet och måste vidta nödvändiga åtgärder för att utreda boet, enligt 19 kap. 11 § ÄB

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline. 

Med vänlig hälsning, 


Maja VinstenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bouppteckning och arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000