Vad gäller vid utpressning genom menligt meddelande?

FRÅGA
HejJag har för några dagar sedan fått kontakt med en kvinna på en dejtingsida och efter en tids skrivande till varandra bad hon mig att vi skulle fortsätta konversationen på messenger, vilket jag dumt nog gick med på. På dejtingsidan har man ett nick som namn och retuscherade bilder så man är anonym men så är ju inte fallet på messenger vilket gjorde att hon efter en tids konverserande på messenger helt plötsligt skriver att hon ska avslöja allt intimt vi skrivit till varandra för mina vuxna barn och hustru om jag inte swishar pengar till henne. femsiffriga belopp dessutom. Är detta utpressning av något slag?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag uppfattar din fråga som att det finns meddelande och/eller bilder i konversationen från dig på dejtingsidan som om de publicerades skulle vara besvärande, och att detta faktum försöker utnyttjas i syfte av att denna kvinnan ska få pengar av dig i utbyte mot att hon inte publicerar er konversation.

Utpressning är en av de brottstyper som måste begås med uppsåt. Jag tänker inte tillbringa för mycket tid åt detta rekvisit då det tordes föreligga uppsåt i och med att Gärningsmannen redan har statuerat den önskade effekten av sitt meddelande (1 kap. 2 § Brb)

Detta kan aktualisera brottet utpressning i 9 kap. 4 § Brottsbalken (Brb). Paragrafen säger så här i relevanta delar: Den som genom olaga tvång förmår någon till handling eller underlåtenhet som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den tvingade (...) döms för utpressning till fängelse i högst två år. Om brottet är ringa, döms för ringa utpressning till böter eller fängelse i högst sex månader.

Även försök till utpressning är straffbelagt, något jag går in på avslutningsvis (9 kap. 11 § Brb).

För att utpressning ska föreligga krävs att 3 rekvisit (förutsättningar) är uppfyllda. Jag går igenom dessa nedan.

Olaga tvång

Det första rekvisitet är olaga tvång som definieras som hot om eller faktiskt utsätta någon för brott, hot om att åtala någon eller att lämna menligt meddelande.

I ditt fall är det aktuellt att titta närmare på om det påtryckningsmedel som kvinnan använder är ett s.k menligt meddelande. Ett menligt meddelande kan ex vara att man avslöjar en viss sexuell förbindelse eller att någon förfarit oredligt i olika sammanhang, det är alltså något som inte anspelar på något brottsligt per se. Vad som utgör menligt meddelande ska tolkas restriktivt och får bedömas från fall till fall. Min bedömning är att publiceringen av er konversation skulle hamna i denna kategorin, och är därmed förenat med straffansvar.

"handling eller underlåtenhet som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den tvingade"

Det andra och tredje rekvisitet är att tillföljd av det menliga meddelandet förmå dig att göra en förmögenhetsöverföring som innebär skada för dig och vinst för gärningsmannen. Det faller inom rekvisitet handling, dvs något du gör. Jag uppfattar det som att du inte överfört pengar ännu, vilket isåfall innebär att brottet enbart befinner sig i försöksstadiet ännu. Mer om detta nedan.

Vad innebär att ett brott är i försöksstadiet?

Ett fullbordat brott är begånget när samtliga rekvisit är uppfyllda. I ditt fall brister det i faktumet att du ännu inte fört över pengar, det har alltså inte skett någon förmögenhetsöverföring. Däremot är utpressning även straffbelagt i försöksstadiet. Således måste det föreligga en överhängande fara att brottet fullbordats vid försöket.

Min bedömning är att detta utgör ett straffbelagt försök till utpressning (23 kap. 1 § Brb).

Vad bör du göra nu?

Min bedömning är att du blivit utsatt för försök till utpressning på ett sådant sätt som medför straffansvar för gärningsmannen. Således kan man vända sig till polisen och göra en anmälan på deras hemsida eller på polisstationen. Lämpligen säkrar du bevis genom att printa era konversationer.

Om du önskar att gå vidare med ditt ärende är du varmt välkommen att boka en tid via denna länken här.

Hoppas du fick svar på din fråga,

MVH

André Blomquist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB (377)
2020-08-10 Grovt Bedrägeri enligt Polisen.. 800.000kr Vad kan jag göra??
2020-08-03 Har något fall av internetbedrägeri lett till åtal i Sverige?
2020-07-31 Lån på nätet - bedrägeri
2020-07-30 Vad är definitionen av utpressning? Tillämpning på scenario!

Alla besvarade frågor (82701)