Vad gäller vid utformning av ett skuldebrev

2020-09-30 i Fordringar
FRÅGA
Juridik och pengarSkriftligt fordningsbevis – kan bli kallad skuldbrev ?Finns sådana i dag – jag menar skriftliga fordningsbevis. Beteckningen hittade jag hos en svensk myndighet – Kronofogden – och med upplysningar – finns ej.Men jag undrar : kan jag be en som vill ha pengar från mig att bevisa att hen har rätt att kräva betalningar från mig ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna kring skuldebrev finns i Skuldebrevslagen (SkrbL). Lagen i sig ställer dock inte upp några krav på hur ett skuldebrev ska vara utformat, vad som ska finnas med och i vilket format det ska vara.

Vad gäller när någon kommer och vill ha betalt?

Ur bevishänseende är det dock av större vikt dels för utställaren och dels för gäldenären (den som är förpliktad att prestera enligt skuldebrevet) att vissa saker finns med. Enligt förarbetena till lagen ska ett skuldebrev vara: "en ensidig, till det yttre fristående, skriftlig utfästelse att erlägga ett penningbelopp samt att med betalningsutfästelse likställs ett förbehållslöst erkännande av skuld." Finns dessa kriterier inte med kan det bli svårt för framförallt en borgenär att kräva in pengarna.

Som svar på din fråga kan du definitivt be den som kräver dig på pengar att visa upp skuldebrevet som bevis på att han eller hon är den person som du kan betala till med befriande verkan och när skulden är betald har du dessutom rätt att återfå skuldebrevet, (fjr 21 § SkbrL).

Allt fler skuldebrev är idag elektroniska. Det beror på om det är utfärdat av en privatperson, ett finansinstitut och så vidare. Formatet varierar men i regel ska den som kräver någon på pengar alltid kunna visa att denne har rätt till detta.

Hoppas du fick svar på din fråga. Har du följdfrågor är du varmt välkommen att höra av dig.

Med vänliga hälsningar,

Carl Hansen
Fick du svar på din fråga?