Vad gäller vid uppsägning under pågående sjukskrivning?

Hej

Jag kommer garanterat att bli uppsagd nu i maj på grund av Corona. Som det ser ut nu så är jag sjukskriven på grund av andra anledningar och jobbar 25% för tillfället. Råder det något som skiljer sig från en vanligt uppsägning nu när jag är sjuksriven?

Mvh

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Vad som gäller vid en uppsägning

Det är fullt möjligt att bli uppsagd under pågående sjukskrivning då en pågående sjukskrivning inte är något hinder mot en uppsägning i sig. Det viktiga är att uppsägningen är sakligt grundad. En arbetsgivare måste alltid ha saklig grund för uppsägning, 7 §Lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS). Saklig grund är arbetsbrist (= allt som inte är personliga skäl) eller personliga skäl. En sjukskrivning i sig utgör, exempelvis, inte saklig grund. En uppsägning är inte sakligt grundad om det är skäligt att kräva att arbetsgivaren bereder arbetstagaren annat arbete hos sig. En uppsägning anses alltså inte vara sakligt grundad om inte arbetsgivaren uppfyllt sin omplaceringsskyldighet, vilken innebär att arbetsgivaren noggrant måste undersöka om det är möjligt att erbjuda dig som arbetstagare en annan tjänst innan en uppsägning får ske.

(Detta gäller för tillsvidareanställningar. Ifall du har en tidsbegränsad anställning kan du normalt inte bli uppsagd. En tidsbegränsad anställning gäller istället fram till det datum som anges i anställningsavtalet.)

Du har samma rättigheter som andra anställda om du sägs upp på grund av arbetsbrist under pågående sjukskrivning. För det första ska du, som nämnt, bli erbjuden en omplacering om det är möjligt. Arbetsgivaren ska alltså noggrant undersöka om det går att erbjuda dig en annan tjänst. Vidare aktualiseras sedan turordningsreglerna, om en omplacering inte kan ske. Som sjukskriven ingår du, precis som andra arbetstagare (som inte undantas från turordningarna), också i turordningen vid en uppsägning på grund av arbetsbrist. Turordningslistor upprättas med utgångspunkt i arbetstagares sammanlagda arbetstid hos arbetsgivaren, 22 § LAS. I princip innebär turordningsreglerna att arbetstagare som har längre anställningstid har företräde framför nyanställda. Huvudregeln är alltså att den som senast blev anställd ska vara den förste som får gå vid en uppsägning på grund av arbetsbrist. För att, som anställd med längre anställningstid, kunna behålla sin plats i turordningen krävs att man har tillräckliga kvalifikationer för de arbetsuppgifter som finns kvar. Har man inte det så kan arbetsgivaren istället behålla personal med kortare anställningstid om dessa har kvalifikationer som personal med längre anställningstid saknar. Då LAS är semidispositiv kan bestämmelsen dock åsidosättas genom kollektivavtal, andra regler kan därför gälla enligt eventuellt kollektivavtal.

Uppsägningstiden påverkas inte heller av sjukskrivningen. Enligt 11 § LAS gäller alltid minst en månads uppsägningstid, vidare har en arbetstagare som arbetat på arbetsplatsen en längre tid också rätt till en längre uppsägningstid i enlighet med bestämmelsen. En arbetstagare som sammanlagt har arbetat hos arbetsgivaren i minst två år men kortare än fyra år har rätt till en uppsägningstid av två månader, till exempel. Den längsta uppsägningstiden som föreskrivs i lagen är sex månader och den förutsätter att man arbetat hos arbetsgivaren i tio år eller mer. Om det finns kollektivavtal på arbetsplatsen kan det dock finnas särskilda regler om uppsägningstid enligt det, vilka då gäller istället. Det är också fullt möjligt att komma överens om en längre uppsägningstid i anställningsavtalet, varför en längre uppsägningstid även kan gälla om det står i ditt anställningsavtal.


Sjukpenning

Om man som arbetstagare blir sjukskriven betalar arbetsgivaren, istället för vanlig lön, ut sjuklön i 14 dagar. Därefter kan man ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan. Man kan få sjukpenning på 25, 50, 75 eller 100 procent. Sjukskrivningen gäller oavsett om man blir uppsagd. Har man sjukpenning och anställningen upphör bör man dock kontakta Försäkringskassan och berätta det så att rätt sjukpenning ges ut. Om man blir uppsagd är det viktigt att man skriver in sig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen för att inte förlora sin SGI.


Sammanfattning

En uppsägning måste alltid vara sakligt grundad, saklig grund är arbetsbrist eller personliga skäl. För att en uppsägning ska anses vara sakligt grundad måste arbetsgivaren ha uppfyllt sin omplaceringsskyldighet. Om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist under pågående sjukskrivning har du samma rättigheter som andra anställda vad gäller möjlighet till eventuell omplacering och turordning. Uppsägningstiden påverkas inte heller av sjukskrivningen. Det är alltså alltid minst en månads uppsägningstid som gäller, om inte annat framgår av eventuellt kollektivavtal. Du har även rätt till sjukpenning även efter att anställningen upphört. Jag råder dig dock att kontakta försäkringskassan för att ta reda på vad som gäller i ditt fall.


Hoppas att detta svar kan ge klarhet i frågan och tveka inte att höra av dig igen om du har fler funderingar eller om svaret var otydligt!

Med vänlig hälsning,

Amanda KeithRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”