Vad gäller vid uppsägning ifall arbetstagaren slutar att komma till arbetet?

FRÅGA
Hej! Jag är arbetsgivare och en av våra anställda slutade helt sonika att gå till jobbet och kom inte tillbaka sen dess. Jag vet att en uppsägning från arbetstagares sida inte behöver vara skriftlig, så ska man då se det som att arbetstagaren sagt upp sig själv (konkludent handlande?) eller är det vi som säger upp denne?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

När det gäller situationen som du beskriver, alltså att en arbetstagare lämnat arbetsplatsen och inte kommit tillbaka och det inte har lämnats någon förklaring från arbetstagarens sida så har arbetsdomstolen i sin dom AD 1980:140 uttalat följande:

"Enligt domstolens bedömning får man därför i normalfallet räkna med att anställningen upphör först efter det att omkring ett par veckor förflutit utan att arbetsgivaren fått reda på att arbetstagaren avser att återkomma i tjänst. Från en sådan huvudregel kan dock undantag finnas".

Alltså, om ett par veckor har gått utan att arbetstagaren har kommit till arbetet och det inte finns några legitima skäl till detta så ses det i normalfallet som att arbetstagaren har sagt upp sig själv. Om det däremot finns legitima skäl till frånvaron och arbetsgivaren vägrar låta arbetstagaren återgå till arbetet så kan detta ses som ett avskedande från arbetsgivarens sida som potentiellt kan bedömas som ogiltigt.

Även om frånvaron i sig inte kan bedömas som att arbetstagaren har sagt upp sig själv, e x på grund av att frånvaron inte har varat tillräckligt länge, så är den olovliga frånvaron vanligtvis en giltig uppsägningsgrund som arbetsgivaren kan åberopa.

Svaret på frågan beror alltså på frånvarons längd och ifall det finns några legitima skäl till frånvaron. Men ifall arbetstagaren har varit borta längre än ett par veckor utan att ha några legitima skäl till frånvaron så bör ni kunna betrakta detta som en uppsägning från arbetstagarens sida.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Du är välkommen att höra av dig igen om du har fler frågor eller vill ha något i svaret förtydligat.

Vänligen,

Christian Sörqvist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1896)
2021-12-04 Vad kan jag göra om jag skrivit på ett anställningsavtal men vill ha ett annat jobb istället?
2021-12-04 Hur lång uppsägningstid har jag om jag fyllt 68 år?
2021-11-30 Arbete under uppsägningstid
2021-11-30 Har jag rätt till inarbetad lön efter avslutad anställning?

Alla besvarade frågor (97671)