Vad gäller vid uppsägning för en oorganiserad arbetstagare när arbetsgivaren är utan kollektivavtal?

FRÅGA
Hej!Vad har man för rättigheter som oorganiserad arbetstagare om en arbetsgivare utan kollektivavtal vill säga upp flera personer på grund av arbetsbrist? Har arbetsgivaren fortfarande förhandlingsskyldighet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att arbetstagarna är oorganiserade och att arbetsgivaren som saknar kollektivavtal sagt upp arbetstagarna på grund av arbetsbrist och att du undrar vad som gäller vid uppsägning på grund av arbetsbrist samt vad arbetsgivaren i detta fall har för förhandlingsskyldighet. För att besvara din fråga kommer jag att tillämpa bestämmelserna i Lagen om anställningsskydd (LAS) och Medbestämmandelagen (MBL).

Vad gäller vid uppsägning på grund av arbetsbrist?

Det framgår i din fråga att arbetsgivaren inte har kollektivavtal och att arbetstagarna är oorganiserade. I detta fall är bestämmelserna om uppsägning vid arbetsbrist i lagen om anställningsskydd tillämpliga (1 § LAS) (7 § LAS). Arbetsgivaren är skyldig att uppge skälen till uppsägningen. Skälen måste vara acceptabla men när det gäller verksamhetsanknutna skäl och inte personliga skäl så anses de i princip alltid vara acceptabla. Skälen måste också vara reella och här prövas det vanligtvis om det skett någon organisationsförändring i anknytning till uppsägningen. En väsentlighetsprövning görs också men enligt praxis så anses arbetsbrist i princip alltid utgöra saklig grund för uppsägning. Med hänsyn till det ovan nämnda är skyddet för arbetstagare vid uppsägning på grund av arbetsbrist svagare än skyddet när uppsägning sker på grund av personliga skäl, då arbetsbrist som sagt i princip alltid anses utgöra en saklig grund.

Arbetsgivaren måste dock ta hänsyn till omplaceringsskyldigheten, som innebär att om det är möjligt att omplacera istället för att säga upp så ska det göras (7 § 2 st LAS). Även turordningsreglerna ska beaktas, det vill säga sist in först ut (22 § LAS) och företrädesrätten vid återanställning (25 § LAS).

Vid tvist om uppsägningen skett utan saklig grund består lön och andra förmåner (34 § 2 st LAS).Tvist anses ha uppkommit om arbetstagarsidan underrättat för arbetsgivarsidan om sin inställning och väckt talan enligt 40 § LAS. Om det visar sig att uppsägningen skett utan saklig grund kan arbetstagaren få skadestånd (38-39 §§ LAS).

Förhandlingsskyldighet för arbetsgivare utan kollektivavtal?

Om arbetsgivaren saknar kollektivavtal, har arbetsgivaren ändå en primär förhandlingsskyldighet vid uppsägning på grund arbetsbrist mot de berörda arbetstagarorganisationer som har arbetstagare på arbetsplatsen (13 § 2st MBL). Det framgår dock inte att det föreligger någon förhandlingsskyldighet mot oorganiserade arbetstagare för en arbetsgivare som saknar kollektivavtal.

Hälsningar,

Julia Lax
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arbetsgivarens skyldigheter (808)
2022-01-27 Vem betalar bilersättning?
2022-01-26 Får man lön om man endast deltar på introduktionsdagen?
2022-01-25 Oavlönad provanställning som barnvakt
2022-01-22 Måste en arbetsgivare följa de regler som facket kräver?

Alla besvarade frågor (98704)