Vad gäller vid uppsägning av provanställning

FRÅGA
Hej!Får en arbetsgivare verkligen säga upp när som helst och hur som helst om man har en provanställning?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En provanställning får högst uppgå till 6 månader, vilket framgår av 6 § första stycket Lagen om anställningsskydd(LAS). En provanställning kan upphöra genom att arbetsgivaren eller arbetstagaren lämnar besked om detta till motparten senast innan prövotiden löper ut. Om sådant besked inte lämnas så övergår provanställningen till en tillsvidareanställning 6 § andra stycket LAS.

En provanställning kan också avbrytas innan prövotiden har löpt ut genom besked av någon av parterna, 6 § tredje stycket LAS. Det krävs inte saklig grund från arbetsgivarens sida, till skillnad från vad som gäller vid uppsägning av en tillsvidareanställning. Således är det en något mer osäker anställningsform för arbetstagaren som inte har samma skydd som vid uppsägning av tillsvidareanställning. Viktigt att tänka på är dock att bestämmelserna om provanställning är semidispositiva, vilket innebär att man genom kollektivavtal kan göra avvikelser från LAS och på så sätt avtala om uppsägningstid osv. 2 § tredje stycket LAS. Man får dock inte avtala på ett sätt som upphäver eller inskränker arbetstagarens rättigheter enligt lagen.

Det finns däremot särskilda regler i 31 § LAS om att arbetsgivaren ska lämna besked till arbetstagaren om att avsluta en provanställning senast två veckor i förväg samt lämna varsel till berörd facklig organisation. I andra stycket samma paragraf står det dessutom att arbetstagaren får begära överläggning med arbetsgivaren. Om arbetsgivaren inte följer dessa regler kan den bli skadeståndsskyldig, men det påverkar inte den rättsliga verkan av arbetsgivarens beslut att avsluta din provanställning.

Sammanfattningsvis så kan din arbetsgivare i princip när som helst avbryta provanställningen utan att ange skäl för detta.

Hoppas det var svaret på din fråga och lycka till!

Gustaf Åleskog
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1820)
2021-07-24 När har jag företrädesrätt till återanställning?
2021-07-24 Kan arbetsgivaren hålla kvar mig eller kan jag byta jobb?
2021-07-24 När börjar uppsägningstiden räknas?
2021-07-23 Kan jag bli uppsagd för arbetsvägran om jag vägrar arbeta i köket på förskolan där jag arbetar?

Alla besvarade frågor (94220)