Vad gäller vid separation mellan sambos om ingen är ägare till bostadsrätten?

Hej,

Jag och min tjej ska flytta ihop. Hennes mamma köper en lägenhet åt oss (Mamman kommer inte bo eller att vara skriven på adressen) och vi får betala lånet och hyra. Jag betalar således halva lånet och halva avgiften till föreningen. Vad skulle hända om vi skulle separera då det är tjejens mamma som står på lånen, räknas det som mammans lägenhet, har jag vid separation rätt till något värde i lägenheten? Lägenheten införskaffas i syfte att flytta ihop.

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår dig som att det är din flickväns mamma som rent juridiskt äger lägenheten och att även hon ansvarar för lånet men att ni betalar av lånet till henne.

När du och din flickvän flyttar ihop så kommer ni att bli sambos enligt sambolagen.

Enligt 3 § sambolagen(se https://lagen.nu/2003:376#P3S1) utgör sambornas gemensamma bostad samboegendom om bostaden förvärvats för gemensam användning. Detta gäller dock inte om en av samborna fått bostaden genom gåva, arv eller testamente med villkor om att bostaden ska vara den ena sambons enskilda egendom (4 § sambolagen, se https://lagen.nu/2003:376#P4S1) eller om bostaden huvudsakligen används för fritidsändamål (7 § sambolagen, se https://lagen.nu/2003:376#P7S1).

Bodelning sker då någon av parterna begär det inom ett år efter separationen. Vid en eventuell bodelning ska samboegendomen, sedan skulder avräknats, delas lika mellan samborna (13-14 §§ sambolagen, se https://lagen.nu/2003:376#P13S1). Genom ett samboavtal kan samborna avtala om att bodelning inte ska ske eller att viss egendom inte ska ingå i bodelningen (9 § sambolagen, se https://lagen.nu/2003:376#P9S1). Detta betyder att man kan välja att avtala bort sambolagens bestämmelser helt eller delvis. Avtalet kan även ersättas med ett nytt om man senare skulle vilja ändra något i avtalet.

Eftersom ni inte äger bostaden så har ni inte heller någon juridisk rätt till värdet i den. Ett samboavtal ger er möjlighet att själva bestämma hur bostaden ska hanteras vid en eventuell separation. För er skulle detta innebära att ni istället för sambolagens bestämmelser kan tillämpa en överenskommelse mellan dig, din flickvän och hennes mamma kring vad som ska hända med bostaden vid en eventuell separation. Om lägenheten istället överlåts till någon av er eller till er gemensamt så har ni rätt till varsin halva av lägenhetens värde vid en bodelning, förutsatt att syftet vid förvärvet även då är att ni ska bo där tillsammans. Även om ni inte skulle komma att bli formella ägare av lägenheten så bör det gå att visa att du har betalat lägenheten till viss del och att du därför rent obligationsmässigt har rätt till en del av värdet i den. Det gäller då att det finns någon slags dokumentation som kan styrka att betalningarna till flickvännens mamma avser betalning av bostaden.

Jag hoppas att jag har kunnat ge dig svar på din fråga. Annars är du välkommen att ställa en ny fråga till oss på Lawline.

Detta svar är framtaget i samarbete med Lawline och Juriststudenternas rådgivning (JR). JR är en ideell grupp juriststudenter verksamma under Juridiska föreningen vid Umeå Universitet.

JR UmeåRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning