Vad gäller vid polisanmälan för förtal?

FRÅGA
Hej! Jag har fått veta att person Y som jag en gång i tiden kallade för min vän har förtalat mig framför mitt ex. Detta inkluderar mindre företeelser som under vår relation då han ljög om saker jag ska ha sagt och gjort för att skada vår relation. Efter att vi gjorde slut har förtalet ökat gradvis. Från att jag först ska ha flörtat med Y för att "straffa" mitt ex, vidare till att jag ska haft en sexuell relation med honom samt hans roommate (båda två är vänner till mitt ex). Jag ska uttryckligen ha sagt att anledningen till att jag gjorde var för att straffa mitt ex. Jag ska även ha skitsnackat, spridit rykten och ljugit om mitt ex framför andra. Anledningen är för att jag ska ha sagt att jag har velat "straffa" honom då med. Y ska även ha sagt att han misstänker samt att jag ska ha påstått/hintat/andra har sagt att jag har erkänt till att ha installerat ett spionprogram i mitt ex telefon. Han ska ha gått igenom med mitt ex hur jag ska ha gjort det och när. Att jag stalkar honom grovt. Med andra ord så har jag framställt som en svartsjuk psykopat. Detta har jag upplevt som extremt kränkande, sårande och smärtsamt. Noll stöd eller support från mitt ex trots han själv säger att han inte tror på Y.Problemet är att jag själv inte har några fysiska bevis på att detta har skett. Endast mitt ex via ord/sms. Mitt ex har också uttryckt att jag inte får "berätta" för han vill skydda Y. I hans ögon är vad Y gjort inte så farligt. Vad kan jag göra? Kan jag polisanmäla ändå?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Brottet förtal regleras i 5 kap. 1 § BrB. Brottet består i att utpeka någon som brottslig eller klandervärd i dennes levnadssätt eller genom att annars lämna uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning. Jag skulle säga att det händelseförlopp som du beskriver kan uppfylla kravet på att vara ägnat att utsätta dig för missaktning från andra eftersom det rör sig om nedsättande uppgifter. Det krävs då även att uppgifterna som lämnats om dig inte har varit försvarliga samt att personen som gjorde det kan visa att uppgifterna antingen är sanna eller att hen hade skälig grund för att lämna uppgiften. Att observera är alltså att även om något är sant kan personen som lämnar uppgifterna ha gjort sig skyldig till förtal. Du kommer alltså inte behöva bevisa att det som sagts om dig är falskt, däremot måste du kunna bevisa att sådana uppgifter faktiskt har spridits om dig.

Vad som dock är speciellt med brottet förtal är att det är ett så kallat målsägandebrott. Detta innebär att brottet inte faller under allmänt åtal, utan du som målsägande måste själv väcka talan i form av enskilt åtal (se vidare 5 kap. 5 § BrB). En åklagare kan enbart åtala för brottet om det kan anses vara påkallat från allmän synpunkt. Denna bedömning görs av åklagaren.

Du kan absolut polisanmäla brottet men du ska vara beredd på att det finns en stor risk i att åklagaren inte kommer att väcka något åtal. I ett sådant fall är du hänvisad till att du själv får väcka åtal, vilket bland annat innebär att du måste föra din talan helt själv.

Hoppas att detta gav svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Ted Winström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1215)
2021-06-07 Får man kalla polisen för "byling"?
2021-06-03 Får arbetsgivare yppa personliga uppgifter till anhöriga om anställda?
2021-06-03 Förtal i bok och podcast?
2021-05-31 Preskriptionstiden för grovt förtal

Alla besvarade frågor (93215)