Vad gäller vid misstanke för otillåtet samarbete?

2018-10-28 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Hej! Två studenter skickar in ett arbete som visar hög samstämmighet enligt plagiatverktyg och blir därför misstänkta för otillåtet samarbete. Student 1 erkänner att denne är skyldig och har plagierat student 2:s arbete. Student 1 har bett student 2 att skicka sitt arbete och påstår att denne endast vill ha inspiration och se upplägget i uppgiften. Har student 2 brutit mot någon lag eller liknande genom att dela med sig av sitt arbete med student 2 eller är det endast student 1 så är skyldig i denna situation?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Så som jag har förstått din fråga, så undrar du om "student 2" har gjort sig skyldig till något brott genom att dela med sig av sina anteckningar till "student 1".

Eftersom du använder beteckningen "student" och inte "elev" så utgår jag från att detta scenario har utspelat sig på en högskola/universitet och inte ett gymnasium eller grundskola.

Läroverket har enligt (10 kap. 2§ högskoleförordningen) rätt att tillta en disciplinär åtgärd när en student har;

med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas, stör eller hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid högskolan, stör verksamheten vid högskolans bibliotek eller annan särskild inrättning inom högskolan, eller utsätter en annan student eller en arbetstagare vid högskolan för sådana trakasserier eller sexuella trakasserier som avses i (1 kap. 4 § diskrimineringslagen).

Således är det endast "student 1" som har plagierat arbetet som har gjort sig skyldig till ett brott, då detta faller inom den första punkten, och inte "student 2" som har delat med sig av sitt arbete i syfte att inspirera den andra studenten.Lycka till!
Med vänliga hälsningar,

Lena Famulak
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (910)
2019-03-22 Kan man bli smittad på offentliga toaletter?
2019-03-19 Vad gör man om någon missköter sin katt?
2019-03-19 Får jag flytta en bil utan ägarens tillstånd?
2019-03-18 Ta betalt för plastpåsar i butiker?

Alla besvarade frågor (66955)