FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt28/10/2018

Vad gäller vid misstanke för otillåtet samarbete?

Hej!

Två studenter skickar in ett arbete som visar hög samstämmighet enligt plagiatverktyg och blir därför misstänkta för otillåtet samarbete. Student 1 erkänner att denne är skyldig och har plagierat student 2:s arbete. Student 1 har bett student 2 att skicka sitt arbete och påstår att denne endast vill ha inspiration och se upplägget i uppgiften. Har student 2 brutit mot någon lag eller liknande genom att dela med sig av sitt arbete med student 2 eller är det endast student 1 så är skyldig i denna situation?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Så som jag har förstått din fråga, så undrar du om "student 2" har gjort sig skyldig till något brott genom att dela med sig av sina anteckningar till "student 1".

Eftersom du använder beteckningen "student" och inte "elev" så utgår jag från att detta scenario har utspelat sig på en högskola/universitet och inte ett gymnasium eller grundskola.

Läroverket har enligt (10 kap. 2§ högskoleförordningen) rätt att tillta en disciplinär åtgärd när en student har;

med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas, stör eller hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid högskolan, stör verksamheten vid högskolans bibliotek eller annan särskild inrättning inom högskolan, eller utsätter en annan student eller en arbetstagare vid högskolan för sådana trakasserier eller sexuella trakasserier som avses i (1 kap. 4 § diskrimineringslagen).

Således är det endast "student 1" som har plagierat arbetet som har gjort sig skyldig till ett brott, då detta faller inom den första punkten, och inte "student 2" som har delat med sig av sitt arbete i syfte att inspirera den andra studenten.Lycka till!
Med vänliga hälsningar,

Lena FamulakRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”