FrågaÖVRIGTÖvrigt21/06/2022

Vad gäller vid innehållande av hittegods?

Ett rederi håller en portfölj har betalat mycket stor summa pengar ,men de vill ha mer innan de släpper de de är ett ffrakbolag de hotar att förstöra portföljen ock behålla pengarna som är betalda . Kan och får dom göra så med min egendom ????mvh nina

Lawline svarar

  

Hej, 

Tack att du vänder dig till Lawline med din fråga! 

Såsom jag uppfattar din fråga avser portföljen hittegods. I så fall gäller 1 § Lagen om hittegods, som talar om att fyndet ska anmälas till polismyndigheten utan oskäligt dröjsmål alternativt till ägaren själv om hen är känd för rederiet. 

Enligt 3 § första stycket i samma lag, talas det om att ägaren har rätt att återfå hittegodset om hen betalar polismyndigheten eller rederiet skäliga kostnader i anledning av fyndet och skälig hittelön. Detta innebär att upphittaren kan 1. Göra anspråk på ersättning för transport- och förvaringskostnader samt 2. Brukar en skälig hittelön generellt räknas med 10 % av godsets marknadsvärde. Men det kan också vara lägre. När det gäller exempelvis banktillgodohavanden, som ett kreditkort, anses inom bankväsendet 1 % av innestående belopp som skälig hittelön (Ulf Berg. 3 § lag om hittegods. Karnov. 2022-06-21). 

Rederiet får inte förstöra hittegodset, då fyndet inte har tillfallit upphittaren (4 § lagen om hittegods). Vidare för att fyndet ska tillfalla upphittaren krävs att ägaren inte har blivit känd inom 3 månader fr.o.m. att fyndet anmäldes till polismyndigheten. 

Om parterna, dvs du och rederiet inte kan komma överens om vad som utgör skälig hittelön får det lösas vid allmän domstol (se 3 § andra stycket lagen om hittegods). 

Vad innebär detta i ditt fall? 

Fyndet ska anmälas till dig utan oskäligt dröjsmål. Dvs om det dröjer ska det finnas ett skäl för det. Upphittaren kan bli skadeståndsskyldig om de förstör fyndet, då det inte har tillfallit dem. Dem har inte rätt att självmant förstöra det p.g.a. ni inte har kommit överens om en hittelön. Särskilt då det låter som att dem kräver en oskälig hittelön. Det framkommer inte i frågan vad portföljen innehåller och det är då svårt att ge ett närmevärde på vad en skälig hittelön skulle tänkas kunna vara. Dock då du antagligen vet om vad portföljen innehåller kan du räkna ut ett närmevärde enligt hjälpberäkningsuppgifterna ovan. Avslutningsvis om ni inte kan komma överens om en skälig hittelön har du möjlighet att stämma rederiet i allmän domstol. 

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline

Vänliga hälsningar, 

David AlmRådgivare
Hittade du inte det du sökte?