Vad gäller vid husrannsakan?

Vad händer om någon fälls för ett brott och det sedan framkommer att poliserna som genomförde husrannsakan (som ligger till grund för stämningsansökan) inte hade skäl för den och inte genomfördes i enlighet med Rättegångsbalken?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag hoppas att detta besvarade din fråga. Har du fler frågor eller funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Rätt att genomföra husrannsakan 

Vad som gäller vid husrannsakan regleras i 28 kap. rättegångsbalken (1942:740) [RB]. 

För att polisen ska kunna genomföra en husrannskan krävs det att det finns “anledning att anta att ett brott har begåtts” (28 kap. 1 § RB). Detta innebär att personen som blir föremål för husrannsakan ska vara misstänkt för ett brott som har fängelse i straffskalan. Vid den aktuella tidpunkten för husrannsakan har det inte funnits någon konkret misstanke om brottslighet som rör just dig och därför saknar polisen någon egentlig rättighet att vidta åtgärden. 

Skadestånd vid felaktig husrannsakan 

Genom att genomföra husrannsakan utan konkret misstanke om brott, har polisen begått tjänstefel (20 kap. 1 § BrB). Du kan därmed anmäla polisen för tjänstefel genom en JO-anmälan. I vanliga fall kan detta leda till skadeståndsrätt däremot kan det bli svårt med tanke på omständigheterna i fallet. Frågan som aktualiseras är huruvida polisens ingripande har inneburit sådand grad av integritetskränkning för att det ska kunna medföra skadeståndsrätt. Här får vi ta hänsyn till faktumet att du genom din oaktsamhet tillätt polisen gå in i din bostad samt att de senare hittade olagliga föremål. Det har trots allt skett en integritetskränkning som kan medföra skadeståndsrätt däremot kan rätten bortfalla med tanke på att du har tillåtit de att genomföra husrannsakan. 

Rätt att beslagsta föremål 

De föremål som polisen hittar i bostaden kan tas i beslag då de har betydelse för utredning om brott, om det nu är narkotikabrott eller vapenbrott (27 kap. 1 § 1 p. RB). Även om husrannsakan har skett felaktigt kan föremålet tas i beslag och användas som bevisning då det gäller fri bevisprövning i svensk rätt (35 kap. 1 § 1 st. RB). Detta innebär att polisen kan använda föremålet för att starta en utredning och lägga fram ett åtal. Bevisningen kan dock avvisas av domstolen om beviset har framkommit genom kränkning av EKMR, däremot kan detta förmodligen inte aktualiseras med tanke på att polisen fick gå in i lägenheten utan hot, våld eller liknande. 

Jag hoppas att detta besvarade din fråga. Har du fler frågor eller funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Doorsa SalehyRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Bevis och bevisning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”