Vad gäller vid fortkörning och olovlig körning?

Hej,

Polisen har stoppat mig för jag är misstänkt för fortkörning . Jag körde 147 km/tim trots att jag fick köra 110km/tim.

Jag är även misstänkt för olovligt körning. Jag har ett utländsk körkort och den har löpt ut Men ändå jag körde personbil.

Mitt utländsk körkort är omhändertagen.

Transportstyrelsen överväger därför att återkalla mitt körkort tillsvidare.

Frågan är:

Kommer jag få straff/ fängelse?

Hur bedömer åklagare i mitt fall?

Kommer jag bli kalkad till förhör?

Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om återkallande av körkort samt spärrtid finns i körkortslagen. Regler som avser olovlig körning finner du i lagen om straff för vissa trafikbrott.

Blir körkortet återkallat vid fortkörning?

Körkortet kan bli återkallat om man kör för fort, om det inte endast är en mindre överträdelse, detta står i körkortslagen 5 kap 3§ fjärde punkten. Generellt kan man säga att gränsen till vad som är en mindre överträdelse går vid 30 km/h över hastighetsbegränsningen, det vill säga att om du kör fortare än 30 km/h över hastighetsbegränsningen kan körkortet återkallas. Om du kör på en väg med lägre hastighetsbegränsning, 30 km/h eller lägre, är gränsen 20 km/h eller mer över hastighetsbegränsningen för att du skall riskera att dem återkallar ditt körkort.

Konsekvenser vid fortkörning

Eftersom att du körde för fort riskerar du att få böter. Hur mycket du blir skyldig att betala beror på hastighetsbegränsningen på vägen du körde på. I ditt scenario har du överskridit hastigheten med 37km / h på en väg där hastigheten är över 50km/h. Detta skulle generellt sätt resultera i böter på 4000 kronor.

Ytterligare en konsekvens som kan ske av att köra för fort i trafiken är att man blir åtalad för ett brott som heter vårdslöshet i trafik. Vårdslöshet i trafik är ett brott som regleras i lag om straff för vissa trafikbrott (trafikbrottslagen). I trafikbrottslagen står det att vårdslöshet i trafik innebär att föraren i väsentlig mån brister i den omsorg och varsamhet som till förekommande av trafikolycka betingas av omständigheterna. Frågan om någon gjort sig skyldig till vårdslöshet i trafik bedöms med utgångspunkt från de gällande trafikreglerna.

I de centrala trafikreglerna som gäller samtliga trafikanter finns aktsamhetsregeln i 2 kapitlet 1§ trafikförordningen. Det är till den aktsamhetsbestämmelsen som straffbestämmelsen om vårdslöshet i trafik anknyter sig till.

Grov vårdslöshet i trafik regleras i 1 § 2 st. trafikbrottslagen. Förutsättningen för att någon ska kunna dömas för grov vårdslöshet i trafik är att trafikbeteendet varit grovt oaktsamt eller att gärningsmannen visat prov på uppenbar likgiltighet för andra människors liv eller egendom. Återkallelse av körkort får ske vid grov vårdslöshet i trafik enligt 5 kapitlet 3§ 1 p i körkortslagen.

Köra utan giltigt körkort

Den som kör ett fordon utan att ha ett giltigt körkort för fordonet döms till olovlig körning, detta i enlighet med 3 § Lagen om straff för vissa trafikbrott. Straffet för olovlig körning är böter. Om den som kör ett fordon saknar giltigt körkort på grund av att den tidigare blivit av med det eller om brottet olovlig körning begåtts flera gånger, kan brottet istället anses vara grovt. Straffet för grov olovlig körning är högst sex månaders fängelse, detta i enlighet med 3 § Lagen om straff för vissa trafikbrott.

Spärrtid för körkort

Om man efter att ha begått brottet olovlig körning ansöker om körkortstillstånd kommer med största sannolikhet en så kallad spärrtid meddelas. Under en spärrtid kan en person inte få ett nytt körkort utfärdat, detta i enlighet med 3 kap. 9 § Körkortslagen. Spärrtiden kan som kortast vara en månad och som längst tre år. Transportstyrelsen bestämmer längden på spärrtiden utifrån det enskilda fallet.

Är det något ytterligare du funderar på är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline.

Hälsningar,

Josefine LovborgRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Offentlig rätt och Trafik och körkort? Vi hjälper dig till fast pris!

Körkortsärende4995 kr

Gäller ett yttrande eller överklagande. Du skriver själv under och skickar in yttrandet eller överklagandet. Vill du hellre bli företrädd av Lawline? Vänligen klicka här.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning