Vad gäller vid förtal?

FRÅGA
Om man blir kallad för "Gestapo" på media ut av kunder,vad gäller då???Kan man anmäla detta???
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer att besvara din fråga med hjälp av reglerna i brottsbalken (BrB).

Om någon utpekar dig som brottsling eller klandervärd i ditt levnadssätt, eller annars lämnar en uppgift som är menat att utsätta dig för andras missaktning, så kan denna person dömas för förtal (BrB 5 kap. 1 § första stycket). En förutsättning är här att denna uppgift lämnas till andra än just dig, vilket är fallet här då dina kunder uttalat sig detta i media.

Det ska röra sig om en uppgift som är av en nedsättande art, alltså en uppgift som är nedsättande enligt den allmänna uppfattningen i samhället. Att kunderna kallat dig "Gestapo" borde vara en sådan uppgift. Det krävs här inte någon bevisning på att detta verkligen lett till att andra missaktat dig.

Värt att tillägga är att detta är ett brott som inte får åtalas av en åklagare, utan det måste åtalas av dig (BrB 5 kap. 5 § första stycket).

Jag hoppas du fått svar på din fråga. Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Med vänliga hälsningar

Henrik Åkesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (996)
2020-08-10 Undvika förtal vid skrivande av en roman
2020-08-03 Utgör en polisanmälan och spridning av osanna uppgifter om en person till tredje part ett förtalsbrott?
2020-07-31 Klassas det som förtal att anmäla en kommunanställd?
2020-07-31 Lagligt att anklaga nån för att vara tjuv?

Alla besvarade frågor (82775)