Vad gäller vid försäkringsersättning med anledning av brott?

En våldtäkt 2013-10, som pga. post traumatisk depression ej anmälts till hemförsäkringen (bolaget) för än idag, ge någon ekonomisk ersättning.Varken den drabbade eller terapeut har förstått att fallet f.u polisanmälan och läkarundersökning gjordes akut. Varken polis, sjukvårdinrättning har upplyst den drabbade om att anmälan till försäkringsbolaget var lika viktig som polisanmälan och akut läkarundersökning skulle göra. Det var polisen skälv som förde henne till, i detta fall Södersjukhuset. Den berörda har ännu ej återhämtat sig och går i terapi och är fortfarande arbetsoförmögen. Vad gäller försäkringsmässigt i ett fall som detta. Någon gärningsman har ej lyckats spårats. Tacksam råd hur man eventuellt skall gå vidare.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Försäkringsersättning
När man har blivit utsatt för brott kan man få ekonomisk ersättning för de skador man har fått. Oftast är det gärningsmannen som är ersättningsskyldig och som då ska betala skadestånd till offret. Om gärningsmannen inte kan betala, eller om det som i ert fall är så att man inte vet vem gärningsmannen är, så kan man få ersättning från sitt försäkringsbolag, så kallad försäkringsersättning. Vad som gäller i ert fall försäkringsmässigt beror på vad just ert försäkringsbolag har för villkor. Rätten till försäkringsersättning regleras i försäkringsvillkoren och kan variera mellan olika försäkringsbolag.

Andra alternativ för ersättning - brottsskadeersättning
Om er försäkring inte täcker skadan skulle ni möjligen kunna ha rätt till brottsskadeersättning som utbetalas av staten. För att kunna få brottsskadeersättning krävs att brottet är polisanmält och man måste även ha undersökt de andra möjligheterna till ersättning, alltså ersättning av gärningsmannen alternativt från försäkringsbolag. Brottsskadeersättning ansöker ni om hos Brottsoffermyndigheten. Ansökan måste dock ske inom 3 år efter att brottet begicks, förundersökningen lades ned eller efter att domen vunnit laga kraft. Om offret är ett barn har denne alltid rätt att ansöka om brottsskadeersättning fram till att denne fyller 21 år.

Rekommendation
För att besvara din fråga om vad som gäller försäkringsmässigt i just ert fall måste ni se till vad som står i försäkringsvillkoren. Jag rekommenderar dig därför att i första hand se efter där. Om det av försäkringsvillkoren följer att offret inte skulle ha rätt till försäkringsersättning skulle ni kunna vända er till Brottsoffermyndigheten för att ansöka om ersättning förutsatt att förutsättningarna ovan är uppfyllda.

Hoppas detta besvarade dina frågor, om inte är du varmt välkommen att kontakta mig på min mail: felicia.lundgren@lawline.se.

Med Vänlig Hälsning

Felicia LundgrenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Skadeståndsrätt och Skadestånd på grund av brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”