Vad gäller vid företrädesrätt till återanställning?

Hej!

I somras blev jag och tre andra kollegor uppsagda från vårt arbete pga arbetsbrist. Detta skedde över telefon, vilket bara det var absurt, och detta skedde även på min första semesterdag. De ville att vi skulle komma in dagen efter och skriva på papper.

Nu, ca 7-8 månader senare, har de anställt en ny person, som aldrig varit anställd i företaget tidigare.

I uppsägningspappret stod det aldrig någonting om återanställning. Det fanns inte kollektivavtal på arbetsplatsen.

Vad gäller här? Har de rätt att anställa en ny person, trots att vi andra hade jobbat där i ca 2 år vardera när vi blev uppsagda?

Tacksam för svar!

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga finns i lag om anställningsskydd (LAS) och jag kommer att utgå ifrån lagen i svaret nedan.

Uppsägningen måste vara sakligt grundad

En uppsägning är sakligt grundad om den sker på grund av arbetsbrist eller personliga skäl. Om uppsägningen sker på grund av arbetsbrist ska arbetsgivaren i första hand omplacera arbetstagaren inom företaget (7 § LAS).

Hur en uppsägning ska gå till

Uppsägningen ska från arbetsgivarens sida vara skriftlig. I uppsägningsbeskedet ska arbetsgivaren lämna information om hur arbetstagaren kan göra en uppsägning ogiltig eller begära skadestånd. Dessutom ska uppsägningsbeskedet innehålla information om arbetstagaren har företrädesrätt till återanställning eller inte och ange om arbetstagaren behöver lämna anmälan för att kunna göra företrädesrätten gällande (8 § LAS).

Personer som omfattas av företrädesrätten

- Arbetstagare som har blivit uppsagda på grund av arbetsbrist

- Arbetstagare som har haft anställning i sammanlagt mer än 12 månader under tre år

- Arbetstagaren måste ha tillräckliga kvalifikationer för arbetet

Uppsägningstid vid en anställning

Du och dina kollegor har varit anställda i två år och har då rätt till en uppsägningstid på två månader (11 § LAS). Om arbetsgivaren bryter mot lagens bestämmelser har arbetstagaren rätt till skadestånd (38 § LAS).

Vad gäller i din situation?

Arbetsgivaren är skyldig att skriva i uppsägningsbeskedet om du har rätt till återanställning. Om du inte har företrädesrätt till återanställning måste arbetsgivaren skriva det. Det är därför oklart om du har företrädesrätt eller inte. Jag skulle rekommendera dig att kontakta arbetsgivaren och be honom eller henne att förklara vad som gäller.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Tina HashemRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000