Vad gäller vid en uppsägning på grund av arbetsbrist?

FRÅGA
Jag har en anställd som jag måste säga upp pga arbetsbrist som har varit anställd i 11år.Har inget kollektiv avtal och undrar vad som gäller vid uppsägningen.Chris
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om uppsägning på grund av arbetsbrist finns i lagen om anställningsskydd (LAS).

.

Ett kollektivavtal kan gälla istället för LAS, men eftersom du inte har något kollektivavtal så ska lagen gälla. Dock kan villkoren i den anställdas personliga anställningsavtal gälla istället för LAS, om anställningsavtalet innehåller förmånligare villkor för arbetstagaren än lagen gör (2 § andra stycket LAS).

.

Omplaceringsskyldigheten

Som arbetsgivare måste du först och främst iaktta omplaceringsskyldigheten. Det innebär att du måste utreda om den anställde kan omplaceras inom verksamheten istället för att sägas upp (7 § andra stycket LAS). Omplaceringsskyldigheten gäller bara lediga tjänster och tjänster där den anställdes kvalifikationer är tillräckliga för att kunna omplaceras dit utan allt för mycket upplärning. Du behöver alltså inte erbjuda den anställde en tjänst som redan är upptagen eller en tjänst som kräver kvalifikationer som den anställde som ska sägas upp inte har.

Turordningsreglerna

Vid uppsägning på grund av arbetsbrist blir turorndingsregelrna tillämpliga (22 § LAS). Eftersom du inte har kollektivavtal så sker turordningen efter sist-in-först-ut-principen, den som varit anställd kortast tid ska sägas upp först. Om det finns fler än en driftsenhet på arbetsplatsen så har varje driftsenhet en egen turordning. (22 § tredje stycket LAS). Om du har max tio anställda får du lov att undanta två arbetstagare från turordningen, om dessa arbetstagare är av särskild betydelse för din verksamhet (22 § andra stycket LAS).

Företrädesrätt till återanställning

Enligt 25 § LAS har den anställda som sagts upp på grund av arbetsbrist företrädesrätt till återanställning om det skulle bli så att du skulle behöva anställa en ny person inom 9 månader.

Uppsägningstid

Gällande uppsägningstid har en arbetstagare som varit anställd i minst 10 år rätt till en uppsägningstid på sex månader. Personen som du i frågan måste säga upp ska alltså få sex månaders uppsägningstid (11 § LAS).

Formaliteter

Uppsägningen ska vara skriftlig. Om den anställda som sagts upp begär det så ska du även ange anledningen till uppsägningen. Du ska också personligen lämna uppsägningsbeskedet till den anställde (8-10 § LAS).


.

Glöm inte att det personliga anställningsavtalet kan gälla istället för dessa regler i LAS, om det personliga anställningsavtalet innehåller villkor som är förmånligare för arbetstagaren (2 § andra stycket LAS).Jag hoppas att svaret varit till din hjälp. Skulle du ha någon mer fundering är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen!

Med vänlig hälsning,

Saga Sthen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1750)
2021-04-17 Kan man säga upp en VD utan saklig grund?
2021-04-17 Under vilka anledningar kan en sommarvikarie bli uppsagd eller avskedad?
2021-04-16 Har ett giltigt avskedande skett?
2021-04-16 Är det möjligt att bli arbetsbefriad under uppsägningstiden?

Alla besvarade frågor (91353)