Vad gäller vid egen uppsägning som fast anställd?

FRÅGA
Hej! Jag har lovat att jag inte kommer att sluta jobbet under en viss tid men arbetet blev outhärdligt och jag vill gå. Min mentala och fysiska hälsa minskar. Kan det få några stora konsekvenser för att lämna och därmed bryta överenskommelsen med arbetsgivaren? Jag är fast anställd och avtalet kom med lönejustering.
SVAR

Hej, och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar vad som gäller vid egen uppsägning som fast anställd. Regler om anställningar m.m finns i lagen om anställningsskydd (LAS) och det är denna lag jag kommer att använda mig av när jag besvarar din fråga. Eftersom att du nämner att du är fast anställd kommer jag att utgå från att du har en tillsvidareanställning. Som tillsvidareanställd har du alltid rätt att säga upp dig oavsett vilken anledning du har till uppsägningen. Dock måste du alltid ta hänsyn till uppsägningstiden när du säger upp dig.

Detta gäller om uppsägningstid

Under uppsägningstiden är man skyldig att arbeta som vanligt och man har rätt till bibehållna anställningsvillkor och lön. Uppsägningstiden beror på hur lång sammanlagd anställningstid som arbetstagaren har haft hos arbetsgivaren (11 § LAS). Den anställde har alltid rätt till en minsta uppsägningstid på en månad. Arbetstagaren har vidare rätt till:

- två månaders uppsägningstid om den sammanlagda anställningstiden hos arbetsgivaren är minst två månader men kortare än fyra år,

-tre månaders uppsägningstid om den sammanlagda anställningstiden hos arbetsgivaren är minst fyra år men kortare än sex år,

-fyra månaders uppsägningstid om den sammanlagda anställningstiden hos arbetsgivaren är minst sex år men kortare än åtta år,

-fem månaders uppsägningstid om den sammanlagda anställningstiden hos arbetsgivaren är minst åtta år men kortare än tio år,

-sex månaders uppsägningstid om den sammanlagda anställningstiden är minst tio år.

Det är även värt att nämna att om någonting annat har reglerats i ett kollektivavtal så kommer det att gälla i stället (2 § LAS).

Detta händer om du inte iakttar uppsägningstiden

Om arbetstagaren inte iakttar uppsägningstiden kan hen bli skadeståndsskyldig (38 § LAS). Skadeståndet ska täcka den ekonomiska förlust som arbetsgivaren drabbats av på grund av att arbetstagaren inte har iakttagit uppsägningstiden.

Du kan säga upp dig med omedelbar verkan i särskilda fall

I vissa situationer kan arbetstagaren säga upp sig utan att behöva iaktta en uppsägningstid. En arbetstagare får frånträda anställningen med omedelbar verkan om arbetsgivaren har åsidosatt sina skyldigheter mot arbetstagaren. Detta blir aktuellt om arbetsgivaren till exempel inte betalar ut lön eller andra förmåner till arbetstagaren (4 § 3 st LAS).

Sammanfattning

Sammanfattningsvis har du som arbetstagare alltid rätt att säga upp en fast anställning utan att du behöver ha någon speciell anledning för uppsägningen. Dock behöver du beakta en särskild uppsägningstid som beror på hur lång sammanlagd anställningstid du har hos arbetsgivaren, såvida inget annat har avtalats i kollektivavtal. Om du inte skulle beakta uppsägningstiden kan du bli skadeståndsskyldig gentemot arbetsgivaren. Om arbetsgivaren har åsidosatt sina skyldigheter mot dig som arbetstagare behöver du inte beakta uppsägningstiden utan kan då säga upp dig med omedelbar verkan.

Jag hoppas att detta var till hjälp och om du skulle ha några ytterligare frågor är det bara att du hör av dig till oss på nytt!

Med Vänliga Hälsningar,

Temra Baydono
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1870)
2021-10-23 Hur fungerar turordningsreglerna?
2021-10-14 När får man säga upp provanställda?
2021-10-10 Får arbetsgivaren omplacera mig till vilken tjänst som helst?
2021-10-09 Kan jag äga ett aktiebolag samtidigt som jag har en anställning inom kommunen?

Alla besvarade frågor (96510)