​Vad gäller vid dubbelöverlåtelse av lös egendom (bil)?

2020-07-16 i KÖPRÄTT
FRÅGA
Hej, om jag skrivit ett köpekontrakt på en bil, och säljaren sålt samma bil till en annan, vad gäller då?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline för din fråga!

Din fråga handlar om ett fall av dubbelöverlåtelse (tvesala). Detta regleras i handelsbalken 1 kap. 5 § som säger att den köparen som först har slutit ett bindande avtal får rätt till objektet.

Vem har bättre rätt?

I Sverige råder det avtalsfrihet som innebär att både muntliga och skriftliga avtal kan vara bindande. Det är omöjligt för mig att veta huruvida du var den första som ingick i ett bindande avtal med köparen. Det är dock lättare att bevisa om man har ett skriftligt avtal.

Det finns undantag till huvudregeln enligt HB 1 kap. 5 §. Undantaget innebär att det inte är säkert att du har bättre rätt till bilen även om du skulle vara den första som ingick i ett bindande avtal med säljaren. En annan köpare kan ha bättre rätt till bilen om hen har fått bilen i sin besittning och var i god tro om att säljaren fick sälja bilen. Köparen anses då ha gjort ett godtrosförvärv (lagen om godtrosförvärv av lösöre 2 §).

Du kan få bilen

Det finns möjlighet att få tillbaka bilen. Du kan tvinga den andra köparen, som har bilen i sin besittning, att överlämna bilen till dig mot lösen. Detta kan du göra inom 6 månader från att du fick kännedom om överlåtelsen (lagen om godtrosförvärv av lösöre 5 §).


Möjlighet till skadestånd?

Du har även möjligheten att kräva skadestånd från säljaren. Detta beror dock på förhållandena mellan dig, säljaren och den andra köparen (tredje man).

-Om du slöt köpeavtal först och den andra köparen har gjort godtrosförvärv

Om så är fallet, föreligger det ett rättsligt fel gällande avtalet mellan dig och säljaren. Rättsligt fel föreligger eftersom tredje man har äganderätt till egendomen (KöpL 41 §). Du har rätt att häva avtalet i och med att det inte längre möjligt att köpa bilen av säljaren. Dessutom får du kräva skadestånd för de kostnader du ådragit dig till följd av att du inte kommer kunna slutföra köpet. Det är även möjligt att kräva skadestånd enligt skadeståndslagen 2 kap. 2 § eftersom du drabbas av ren förmögenhetsskada.

Du kan också kräva skadestånd av säljaren om du väljer att lösa ut bilen. Du kan kräva skadestånd för mellanskillnaden ifall lösensumman är högre än det priset du skulle betalt för bilen. Dessutom kommer skadeståndet omfatta andra kostnader du har haft för att lösa ut bilen.

-Om du slöt köpeavtal sist

Du kan inte göra anspråk på bilen om det är så att den andra köparen var först. Du kan däremot kräva skadestånd av säljaren enligt skadeståndslagen 2 kap. 2 §. Skadeståndet kommer omfatta eventuella kostnader som orsakats av säljaren.

Jag hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Nabyiel Marionell
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (865)
2021-02-16 Vad gör man om man blivit lurad av ett utländsk e-handel företag?
2021-02-14 Vem äger bilen?
2021-02-08 Skäligt arvode för advokattjänst
2021-01-31 Har en köpare rätt till ersättning för avlivandet av en katt utan att först ha kontaktat säljaren?

Alla besvarade frågor (89498)