FrågaFAMILJERÄTTBodelning16/02/2018

Vad gäller vid bodelning om maka sålde gemensamma fonder?

Hej.

Min fru hade tvivlat på vårt äktenskap under drygt 1 år innan hon beslutade sig för att flytta från familjen (man, 2 barn och 2 hundar) till en lägenhet för att på egen hand ta reda på vad hon ville med sitt liv. Utan min vetskap beställde hon möbler för 25000:-. För att finansiera köpet meddelade hon mig att hon tänker sälja en del av våra gemensamma fonder. Mitt råd till henne var att hitta något billigare ev. begagnat men det var inte aktuellt enligt henne. Hon sålde fonderna och köpte möblerna. Ett drygt halvår senare var skilsmässan ett faktum. Nu min fråga; eftersom min fru använt våra gemensamma pengar för att köpa bohag för egen räkning har jag då rätt att från våra gemensamma ägodelar behålla möbler mm upp till samma värde, 25000:- innan vi gör en bodelning?

Allt ekonomiskt är delat och klart så möjligheten för mig att på samma sätt som min fru använda gemensamma besparingar för egen del finns inte.

Tacksam för svar.

Mvh

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förutsätter i mitt svar från att du med "allt ekonomiskt är delat" menar att ni under äktenskapet haft delad ekonomi. Om du istället menar att ni har upprättat ett äktenskapsförord där det stadgas att all er egendom utgör er enskilda så behöver någon bodelning inte ske eftersom det då inte finns något att dela. (10 kap. 1 § ÄktB)

Giftorättsgods och bodelning
Oavsett gemensam eller delad ekonomi så är all er egendom giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom. (7 kap. 1 § ÄktB) Enskild egendom är t.ex. sådan egendom som gjorts enskild genom äktenskapsförord eller egendom som den ena maken fått i gåva eller genom arv med föreskrift om att egendomen ska utgöra makens enskilda. (7 kap. 2 § ÄktB) Att egendom utgör giftorättsgods innebär att den ska delas lika mellan er vid en eventuell skilsmässa. (10 kap. 1 § & 11 kap. 3 § ÄktB) Vid en bodelning med anledning av skilsmässa ska vardera makes giftorättsgods räknas ihop och sedan ska vardera makes skulder dras av på dennes giftorättsgods. Vad som sedan återstår ska läggas samman och hälftendelas. (11 kap. 3 § ÄktB) Oavsett att ni haft delad ekonomi ska alltså som huvudregel hälftendelning ske av giftorättsgodset om ni inte har upprättat ett äktenskapsförord eller att ni nu i efterhand enas om annat.

Förfogat över gemensamt giftorättsgods
Under ett äktenskap äger vardera make sin egen egendom och är fri att förfoga över sin egendom så som denne önskar. (1 kap. 3 § ÄktB) Det finns dock ett undantag avseende makarnas gemensamma bostad och behag som ena maken inte får förfoga över utan den andra makens samtycke trots att maken är ensam ägare. (7 kap. 5 § ÄktB)

Din fru hade alltså rätt att förfoga över sina fonder och köpa möbler för dem. (1 kap. 3 § ÄktB) Problemet här var dock att det var gemensamma fonder vilka hon i sin helhet inte hade rätt att förfoga över utan ditt samtycke. Förutsatt att fonderna utgjorde giftorättsgods utgör även möblerna giftorättsgods och ska således ingå i bodelningen. Förutsatt att ni inte kommer överens om annat har du inte rätt att undanta egendom innan bodelningen men däremot borde hälften av möblernas värde (eller den del till vilken du ägde fonderna) utgöra ditt giftorättsgods och alltså avräknas mot dina skulder om du kan visa att hon köpte möblerna för fonderna. På detta sätt förlorar du alltså inget i värde.

Exempel
För att illustrera med ett exempel: Om din fru har 125.000 i giftorättsgods inklusive möblerna och du har 100.000 i giftorättsgods borde hälften av möblernas värde utgöra ditt giftorättsgods förutsatt att du ägde hälften av fonderna. 12.500 av möblernas värde borde således utgöra ditt giftorättsgods. Din fru har då alltså totalt 112.500 i giftorättsgods och du har 112.500. Om ni har några skulder ska de dras av på ert respektive giftorättsgods. Återstoden ska därefter läggas samman och hälftendelas.

Sammanfattning
Förutsatt att fonderna utgjorde giftorättsgods, vilket de gör om de inte är enskild egendom, så ska värdet av dem hälftendelas vid bodelningen. Det faktum att din fru köpt möbler för fonderna förändrar inte det eftersom det fortfarande är värdet som beaktas vid bodelningen. Eftersom hon genom att sälja era gemensamma fonder även förfogade över ditt giftorättsgods borde värdet av möblerna till den del du ägde fonderna utgöra ditt giftorättsgods. På detta sätt förlorar du inget och ni får lika stor del av giftorättsgodset.

Hoppas detta besvarade din fråga och gav klarhet i rättsläget! Om inte eller om något är otydligt är du varmt välkommen att kontakta mig på min mail: felicia.lundgren@lawline.se.

Med Vänlig Hälsning

Felicia LundgrenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”