Vad gäller vid betalningsföreläggande mot någon utanför Sverige?

FRÅGA
Hej,Vem skall man hänvisa sig till om man vill lägga ett betalningsföreläggande mot kund som är bosatt i Polen?Tack på förhand
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Eftersom att din fråga rör betalningsföreläggande mot någon som är bosatt i ett annat EU-land kommer EU:s Bryssel 1a-förordning att aktualiseras. I mitt svar kommer jag att utgå från att du agerat i egenskap av näringsidkare i förhållande till kunden.

Allmänt om europeiska betalningsförelägganden

EU:s förordning om europeiskt betalningsföreläggande ger möjlighet att driva in skulder till ett bestämt belopp och som har förfallit till betalning. En ansökan om europeiskt betalningsföreläggande ska göras med hjälp av s.k. "standardformulär A" (se här). Mer information kring ansökan om betalningsföreläggande finns att hitta på Kronofogdens hemsida (se här).

Viktigt i ditt fall är att ansökningen måste lämnas in till en behörig domstol. Det är inte säkert att svensk domstol är behörig i ditt fall då polsk domstol lika gärna kan vara behörig.

Vilken domstol är behörig?

I frågan om vilken domstol som är behörig aktualiseras Bryssel 1a-förordningen. Enligt artikel 4 i förordningen är huvudregeln att domstolen i svarandens hemvist är behörig. Med "svarandens hemvist" avses i ditt fall det land där kunden bor, alltså Polen. Det finns däremot ett stort antal undantag från denna huvudregel.

Som tidigare nämnt utgår jag från att du har agerat i egenskap av näringsidkare i förhållande till kunden. I detta fall föreskriver artikel 17 och 18 i Bryssel 1a-förordningen att behörig domstol är den EU-medlemsstat där konsumenten bor, alltså Polen i ditt fall. Detta förutsätter att din verksamhet antingen bedrivs i Polen eller på något sätt är riktad till Polen.

För att hitta den behöriga domstolen kan du ta hjälp genom Europeiska kommissionens sökverktyg (se här). Jag skulle rekommendera att höra av dig till Kronofogden om du skulle vilja veta något mer.

Jag hoppas att det svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Zana Mohammed
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Kronofogdemyndigheten (406)
2019-08-11 Vad kan man göra om man inte fått betalt för en skuld?
2019-08-07 Få betalt om köpare inte betalar enligt avbetalningsplan?
2019-07-31 Betalat fordran innan jag mottagit betalningsföreläggande
2019-07-30 Placerar egendom på privat mark

Alla besvarade frågor (72058)