Vad gäller vid avskedande? - LAS

FRÅGA
Hej Lawline!Jag blev nyligen avskedad med omedelbar verkan från mitt jobb.Anledningen till denna avskedning var för att jag hade en dialog med en person jag aldrig talat med förut och ifrågasatte den personens arbete på AW. Jag var genuint nyfiken på vad personens arbetsroll omfattade. Detta var en lugn och sofistikerad dialog, mellan enbart mig och denna person - inga andra var inblandade. Denna person tog sedan upp detta med min chef, och min chef bestämde sig för att avskeda mig då jag inte ville be om ursäkt för denna "situation" jag skapat. Istället så ifrågasatte jag hela situationen.Min chef tyckte att jag inte betedde mig professionellt då jag inte kunde ta kritiken (?).Hur ser ni på detta? Går det att kräva nån form utav ersättning, eller är det bara att gå vidare i livet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Din fråga regleras i lagen om anställningsskydd (LAS). Jag utgår från att du har haft en tillsvidareanställning.

Inom juridiken skiljer man på uppsägning och avskedande, i ditt fall verkar det röra sig om avskedande då du inte blev erbjuden en uppsägningsmånad, vilket man annars är berättigad (11 § LAS). För att få avskeda någon krävs att personen grovt åsidosatt sina åliggande gentemot arbetsgivaren (18 § första stycket LAS), arbetsgivaren behöver inte heller erbjuda någon omplacering (Jfr 7 § andra stycket LAS). Vilka situationer som kan medföra att man grovt åsidosatt sina skyldigheter har i princip alltid brottslig karaktär alternativt är av sådan art att det inte kan accepteras i något förhållande. Det är alltså tämligen högt ställda krav och således att hänvisa till att någon "inte betett sig professionellt" är inte att betrakta som ett grovt åsidosättande. Vidare ska det ske skriftligen tillsammans med information om hur du kan gå vidare med ditt ärende om du inte godtar avskedandet, dessutom kan du begära att omständigheterna som ligger till grund för ditt avskedande preciseras (19 § LAS). Vidare måste arbetsgivaren meddela dig minst 1 vecka i förväg (30 § LAS).

Arbetsgivare som har avskedat en anställd utan stöd i lag eller i strid mot kollektivavtal kan bli skadeståndsskyldig i två kategorier: en del är ekonomiskt skadestånd och den andra är det allmänna skadeståndet. Det ekonomiska skadeståndet är utebliven inkomst eller andra förluster som du kan påvisa. Det allmänna skadeståndet är ett belopp som betalas ut utan att du lidit någon ekonomisk skada och kan ses som en påföljd för att arbetsgivaren brutit mot LAS. Dessa beloppen kan bli mycket höga (38 § LAS).

Utifrån din fråga låter det inte som att det gått helt rätt till, och således rekommenderar jag att du går vidare med ditt ärende.

Du är varmt välkommen att kontakta en av våra verksamma jurister för att få en djupare utredning samt hjälp att gå vidare med ditt ärende, du kan boka en tid här.

Hoppas du fick svar på din fråga,

MVH

André Blomquist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1572)
2020-07-30 Saklig grund krävs vid uppsägning av AG
2020-07-30 Kan arbetsgivaren grunda en uppsägning på en varning lågt tillbaka i tiden?
2020-07-29 Vad betyder det att arbetsgivaren ska ta till paragraf 10?
2020-07-28 När har man rätt till företrädesrätt?

Alla besvarade frågor (82593)