FrågaOFFENTLIG RÄTTTrafik och körkort02/10/2019

Vad gäller vid av- och påstigning från en bil?

kan jag imorgon släppa av min fru snabbt utanför avgående terminal 5 ?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vad som gäller för bilar i trafik regleras i trafikförordningen. Inledningsvis måste du försäkra dig om att det inte råder stoppförbud på platsen (2 kap. 2 §). Överträdelser av trafikförordningen kan rendera i penningböter (14 kap. 3 §). Om det inte råder stoppförbud eller liknande föreskrifter är det av ytterst vikt att ni placerar bilen och öppnar dörrarna eller andra anordningar på ett sätt som inte skapar fara eller en olägenhet (3 kap. 50 § tredje stycket). Slutligen måste alla trafikanter även iaktta omsorg i sitt handlande i trafiken (2 kap. 1 §).

Så länge inte platsen inte är belagd med stoppförbud samt att du iakttar ovan nämnda försiktighet så ser jag inga juridiska problem med detta.

Hoppas du fick svar på din fråga,

MVH

André BlomquistRådgivare
Hittade du inte det du sökte?