Vad gäller vid arv till ett adopterat barnbarn?

2020-04-09 i Arvsordning
FRÅGA
Arver mitt adopterade barnbarn efter samma regler som biologiska bar barn.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om arvsrätt finns i Ärvdabalken (ÄB) och regler om vad som gäller vid adoption finns i Föräldrabalken (FB) 4 kap.

Enligt 4 kap 8 § FB ska den som adopteras anses som barn till den eller de som adopterat och inte som barn till sina biologiska föräldrar. Detta innebär att ett adopterat barn kommer att likställas som ett biologiskt barn till de som adopterat. De rättsliga banden med de biologiska föräldrarna upphör helt.

När det gäller arv kommer det adopterade barnet räknas som ett eget biologiskt barn. Detta innebär att det adopterade barnet kommer ha samma ställning som adoptivföräldrarnas biologiska barn när det kommer till arvsordningen. Barnet kommer alltså ärva från adoptivföräldrarnas sida precis som om barnet vore biologiskt. De rättsliga banden mellan adoptivbarnet och det biologiska föräldrarna är genom adoptionen klippta och barnet förlorar arvsrätten efter dem. Istället ärver och ärvs adoptivbarnet enbart av adoptivföräldrarna och deras släktingar.

Av 2 kap 1 § ÄB framgår att närmaste arvingar är de som kallas bröstarvingar. Bröstarvingar tillhör den första arvsklassen och kommer ha först rätt till den avlidnes arv. Detta är barn, barnbarn, barnbarnsbarn och så vidare till den avlidne. Det finns dock en ordning inom denna arvsklass. Barn till den avlidne har rätt till dennes förmögenhet före barnbarn. I praktiken innebär detta att barnen i första hand ska dela lika på den avlidnes förmögenhet och ingenting tillfaller barnbarnen. Möjligheten för att barnbarnen direkt ska ärva ex sina mor- eller farföräldrar är om den avlidnes barn är döda eller om ett testamente anger det.

Men som svar på din fråga, ja ditt adopterade barnbarn kommer ärva efter samma regler som om det vore ditt biologiska barnbarn.

Carolina Olsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1522)
2020-11-23 Kommer jag att ha någon rätt till arvet efter min farfar när han går bort?
2020-11-22 Vem ärvet och hur påverkar efterlevande make arvets storlek
2020-11-21 Vem har rätt att till arv efter min svägerska när hon dör?
2020-11-21 Vem ärvet barnet?

Alla besvarade frågor (86388)