Vad gäller under prövotiden?

2021-06-14 i Trafik och körkort
FRÅGA
Hej om man är under prövotiden och tror man har kört 10 km över hastigheten förbi en fartkamera. Vad kan hända då?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad gäller under prövotiden?

För ett körkort som utfärdats efter godkänt förarprov gäller en prövotid av två år från dagen för provet (3 kap. 18 § körkortslagen). Om man begår en trafiköverträdelse under denna tid kan körkortet bli återkallat av transportstyrelsen (5 kap. 1 § körkortslagen) Vid mindre trafikförseelser kan man behålla körkortet (trots att överträdelsen begicks under prövotiden). Prövotiden innebär alltså att du måste ta nytt körkortsprov om du begår en trafiköverträdelse som resulterar i återkallelse av ditt körkort (5 kap. 15 § körkortslagen). Förare som kör under prövotid bedöms alltså inte "hårdare" än andra förare, men skillnaden är att återkallelse av körkort under prövotiden alltid kommer leda till att man måste ta ett nytt körkortsprov.

Körkortsingripande vid fortkörning

Om körkortet återkallas eller ej vid fortkörning beror på omständigheterna i det enskilda fallet såsom allvarligheten av överträdelsen. Exempelvis tittar transportstyrelsen på trafikfaran (risken för olycka) som förelåg vid den specifika situationen och om föraren har begått andra överträdelser tidigare. Jag kan tyvärr inte ge besked om transportstyrelsen kommer bedöma i situationen som beskrivs i frågan, men som jag har uppfattat rättsläget brukar överträdelser på mer än 30 km/h över hastighetsbegränsningen i regel resultera i återkallelse av körkortet, dock beror det som nämnt ovan på trafikfaran. En hastighetsöverträdelse på 10 km/h under prövotiden innebär alltså inte automatiskt att körkortet blir återkallat, men det finns såklart en risk för att detta sker om trafikfaran var hög eller om man har begått trafiköverträdelser innan. Om överträdelsen är mindre allvarlig kan trafikstyrelsen istället utfärda en varning (5 kap. 9 § körkortslagen).

Vad händer om körkortet blir återkallat under prövotiden?

Om ditt körkort blir återkallat under din prövotid måste du tyvärr göra ett nytt körkortsprov, det vill säga ett kunskapsprov och ett körprov, för att kunna få ett nytt körkort. (5 kap. 15 § körkortslagen) För att kunna göra ett körkortsprov måste du dessutom ansöka om körkortstillstånd och genomföra en riskutbildning (4 kap. 1 § körkortslagen).

Efter att ett körkort har återkallats (5 kap. 3 § körkortslagen) inträder en spärrtid och under denna spärrtid får inget nytt körkort utfärdas. Den minimala spärrtiden är en månad och den maximala spärrtiden är 3 år (5 kap. 6 § körkortslagen) Hur lång spärrtiden är beror på allvarligheten av överträdelsen och om du har begått andra överträdelser tidigare. Du kan ansöka om nytt körkortstillstånd tidigast 6 månader innan spärrtiden går ut och detta tillstånd kan godkännas först två månader innan spärrtidens slut.

Rätten till att överklaga

Om du anser att ett beslut av transportstyrelsen angående återkallelse av ditt körkort är felaktigt kan du överklaga det (8 kap. 1 § körkortslagen). Du ska skicka in överklagandet till transportstyrelsen, som sedan kommer att skicka den vidare till förvaltningsrätten. Det kostar ingenting att överklaga (om du inte anlitar ett ombud). Oavsett vilken spärrtid du har så kan du överklaga.

På domstolsverket hemsida kan du hitta mer information om vad ditt överklagande ska innehålla ,klicka här.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Om det är något mer du undrar över är du varmt välkommen att ställa en ny fråga. Om du är i behov av fortsatt vägledning så kan du också kontakta en av Lawlines jurister: (https://www.lawline.se/boka).

Med vänliga hälsningar,

Elin Andrén
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafik och körkort (922)
2021-07-24 Övningsköra med körkortstillstånd?
2021-07-24 Vad för straff gäller för skjutsning på lätt MC?
2021-07-19 Få tillbaka körkort efter återkallelse pga fortkörning?
2021-07-19 Körkort i obruten följd om återkallelse sker?

Alla besvarade frågor (94160)