FrågaFASTIGHETSRÄTTJakt13/02/2019

Vad gäller om VVO och upplåtelse av jakträtt?

Hej

Om det står i stadgarna i ett VVO att fastighetsägare får lösa ett jakträttsbevis för varje påbörjat 50ha .Han kan då lösa ett själv och överlåta ett inom familjen om han har 55ha.När det gäller upplåtelse till annan så gäller fullt 50ha för jakträttsbevis.Min fråga är då om fastighetsägaren har löst ett själv förut då nyttjar han väl första 50ha.Sedan vill fastighetsägaren arrendera ut 50ha och jaga själv på 5ha.Det går väl bara att utnyttja båda jakträttsbevisen inom familjen.Skall man arrendera ut ett bevis och även jaga själv lär man väl ha 100ha enligt stadgarna.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Bestämmelserna om viltvårdsområden och jakträtt finns i lag (2000:592) om viltvårdsområden. Enligt lagen ska det i viltvårdsområdets förening anges stadgar om bland annat vilken jakt som eventuellt ska bedrivas och att föreningen får besluta att det krävs minst ett arealinnehav för att en fastighetsägare ska tilldelas fler än ett jakträttsbevis (16 § och 25 §).

I den viltvårdsområdesförenings stadgar som du hänvisar till verkar så vara fallet; som jag tolkar dig får en fastighetsägare lösa jakträttsbevis för varje påbörjat 50 ha. Om fastighetsägaren har 55 ha är det enligt föreningens stadgar godkänt att teckna ännu ett jakträttsbevis för överlåtelse inom familjen. Vid upplåtelse till annan än familjemedlem gäller fullt 50 ha för jakträttsbevis.

Eftersom fastighetsägaren vill arrendera ut 50 ha torde det, precis som du själv skriver, innebära att jakträtten för de 50 ha ingår och att fastighetsägaren inte själv har rätt till ett jakträttsbevis. Undantaget borde i sådana fall vara om fastighetsägaren (1) arrenderar ut till någon i familjen, eller (2) fastighetsägaren äger ytterligare 50 ha. Dock måste påpekas att jag inte vet exakt vad som står i föreningens stadgar; i vissa fall vet jag att det t.ex. krävs större arealinnehav vid arrende än vid ägande. Vilka bestämmelser som är giltiga är dels beroende av vad som står i föreningens stadgar, dels beroende av hur man tolkar föreningens stadgar (om de exempelvis är vagt skrivna).

Sammanfattning och råd

Jakträtt tillkommer som utgångspunkt fastighetsägaren, denne kan dock upplåta jakträtten åt någon annan. Utöver detta kan fastigheten ingå i en viltvårdsområdesförening. I ett sådant fall gäller de regler som föreningen beslutar för jakten. I ditt fall blir det i slutändan vad som står i stadgarna, hur stadgarna ska tolkas och vad föreningen beslutar som gäller.

Det går tyvärr inte att ge ett självklart svar om hur stadgarna ska tolkas, även om det inte alls är orimligt med en tolkning som den du föreslår. Min rekommendation är att du i första hand kontaktar viltvårdsområdesföreningens styrelse och frågar hur det är tänkt att stadgarna ska tolkas och vilka regler som gäller. Om det tas ett beslut angående jakt, medlemskap i föreningen, avstängning från områdesjakt, upplåtelse och överlåtelse, avgift eller uteslutning ut föreningen som går dig emot är beslutet möjligt att överklaga till länsstyrelsen fyra veckor från dagen för beslutet (37 §). Länsstyrelsens beslut kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol med förvaltningsrätten som första instans (38 §).

Om något i svaret är oklart eller om du behöver anlita en jurist från Lawlines juristbyrå för att överklaga ett beslut är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se för vidare kontakt och en offert.

Med vänliga hälsningar,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Jakt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000