Vad gäller om underhåll vid gemensam vårdnad om barnet enbart bor hos den ena föräldern?

2019-12-26 i Underhåll
FRÅGA
https://lagen.nu/1949:381#K7P2S2Hej, Vi skilde oss i år och har gemensam vårdnad av vår 17 åriga dotter. Dottern bor endast hos mig. Det är väl meningen att hennes pappa skall betala underhåll då?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Svaret på din fråga går att finna i Föräldrabalken (FB).

Föräldrar är underhållsskyldiga för sina barn fram tills att de fyller 18 år (se vidare 7 kap. 1 § FB).

Om föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet och barnet varaktigt bor tillsammans med endast en av föräldrarna, ska den andra föräldern fullgöra sin underhållsskyldighet gentemot barnet genom att betala underhållsbidrag (se 7 kap. 2 § första stycket andra punkten FB).

I ditt fall betyder det alltså mycket riktigt att pappan till ditt barn ska betala underhållsbidrag för henne. Underhållsbidraget kan fastställas antingen genom dom eller genom avtal mellan dig och pappan (se 7 kap. 2 § andra stycket FB).

Om du skulle vilja ha hjälp av någon av våra verksamma jurister i ärendet kan du få det här.

Hoppas att detta gav svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Ted Winström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (944)
2020-07-08 Hur lång tid gäller försörjningsplikten för barnen?
2020-07-07 En 19-årings rätt till underhållsbidrag och studiebidrag
2020-06-30 Vilken ekonomisk hjälp finns vid ensam vårdnad?
2020-06-29 Resekostnader för umgänge

Alla besvarade frågor (81856)