Vad gäller om man swishar under allvarlig psykiskt störning?

2019-11-19 i Avtals ogiltighet
FRÅGA
Vad gäller när en patient under ett maniskt skov swishar alla sina pengar till en medpatient? Den maniska patenten vårdas i slutenvård med stöd av LPT. Finns det juridisk möjlighet att få tillbaka pengarna?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag uppfattar din fråga som att denna personen är allvarligt psykiskt sjuk och stundtals faller in i ett sinnestillstånd där personen inte längre har kontroll över sina handlingar, och att i detta tillstånd har personen fört över pengar till andra patienter.

Vad gäller juridiskt?

Jag betraktar den handling som patienten vidtagit som ensidig. Med det menar jag att pengarna har överförts utan krav på en motprestation, detta i sin tur leder mig till att uppfatta det som en gåva i lagens mening. Detta är en rättshandling som kan ogiltigförklaras enligt 1924:323 års lag om verkan av avtal, som slutits under psykisk störning. Med allvarlig psykisk störning beskrivs i lagens mening ett sådant tillstånd som föranleder tvångsvård (jfr 3 § LPT)

På grund av patientens tillstånd då överföringen skedde ska denna återgå. Om inte mottagaren har pengarna kvar, ska mottagaren betala ersättning enligt motsvarande belopp som swishats.

Vad gör ni nu?

Lämpligast är att inledningsvis kontakta personerna som mottagit en swish och be om att återfå pengarna. Därefter kan man kontakta sin bank och förvissa sig om de har en handlingsplan för sådana situationer. Därefter kan man vända sig mot kronofogden och ansöka om betalningsföreläggande (2 § första stycket BFH).

Mellan Patienten (A) och mottagaren (B) har det uppstått en skuld där A har egenskapen av borgenär och B är gäldenär. En ansökan om betalningsföreläggande ska innehålla ett krav (beloppet), grund för kravet (De omständigheter du tar upp i frågan här) samt eventuell önskad ränta (9 -11 § BFH). Ärendet prövas av kronofogden (1 § BFH) som även meddelar ett utslag om ärendet inte bestrids av gäldenären (42 § BFH). Skulle B bestrida kronofogdens utslag kan det hela rendera i att saken får lösas i domstol.

Om du önskar att gå vidare med ditt ärende är du varmt välkommen att boka en tid via denna länken här.

Hoppas du fick svar på din fråga,
MVH

André Blomquist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtals ogiltighet (352)
2021-05-13 Konsekvensen av att arbeta som student fastän man inte är student
2021-05-07 Är avtalet giltigt om jag blivit lurad?
2021-05-05 Får en dansskola ta ut avgift om man inte kommer på sin förbetalda klass?
2021-04-29 Avtals ogiltighet

Alla besvarade frågor (93062)