Vad gäller om jag tagit ett lån till förmån för annan?

2019-11-27 i Skuld
FRÅGA
Hej, jag har tagit ett privatlån får att hjälpa en vän som skulle starta eget men hans företag hat gått till konkurs och han inte kunnat betala de senaste månader vilket i sin tur leda till att jag kommer hamnar i kronofogden. Hur eller vad kan jag göra så att lånet hamnar på honom istället jag har försökt att skicka in ett ärende hos kronofogden men de har inte hårt av sig till mig än och det varit 3 veckor sedan.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.

Jag uppfattar som du tagit ett lån i syfte av att finansiera din väns företagsverksamhet. Utifrån din fråga förstår jag det som att det är du som står på lånet och att lånet inte omfattar din vän överhuvudtaget såvitt banken vet.

Denna fråga regleras i skuldebrevslagen (SkrbL) och lag om betalningsföreläggande (BFH).

Vad gäller angående lånet?

I och med att det är du som tagit upp lånet och därmed står på lånehandlingarna är det du som ansvarar för att skulden blir betald (jfr 1 § SkrbL). Detta ansvar kan inte övervältras på din vän oavsett vilka avtal som kan föreligga mellan er, mer om detta nedan. Banken har ett avtal med dig och har enbart ett intresse i vad som sker i relation till dig och kreditgivaren.

Vad gäller om du har ett avtal med din vän?

Ett avtal kan vara skriftligt eller muntligt, inom juridiken är båda typerna lika bindande och kan göras gällande i olika sammanhang (Jfr 1 § första stycket Avtalslagen). Om ert avtal innebär att din vän har en skuld till dig som motsvarar det privatlån du tagit kan du göra detta gällande gentemot honom. Isåfall föreligger en skuldförbindelse mellan er som liknar den du har till banken. För att driva in din skuld kan du vända dig till kronofogden och be dem driva in din fordran mot din vän genom ett betalningsföreläggande (1 § BFH). Som jag förstår på din fråga har du däremot redan vänt dig till kronofogden. I sammanhanget är betalningsföreläggande det enda alternativet som står till buds.

Hoppas du fick svar på din fråga,

MVH

André Blomquist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skuld (433)
2020-07-08 Vad kan jag göra om medlåntagare inte sköter återbetalningen?
2020-07-06 Vad kan jag göra åt att jag fått krav på en 26 år gammal skuld?
2020-06-30 Får ej betalt trots domstolsbeslut?
2020-06-30 Hur får man tillbaka pengar som man lånat ut till en vän?

Alla besvarade frågor (81794)