Vad gäller om ingen uppsägningstid anges i anställningsavtalet?

Hej! Jobbat som telefonförsäljare på deltid under en och en halv vecka och känner att jag inte har mer att ge. Hur fungerar det med uppsägning om inget står i avtalet och hur fungerar det med utbetalningen av lönen? Kan jag säga upp mig över telefon? Vill även medge att jag är 17 år gammal.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Anställningsavtal

Det är möjligt att ingå ett anställningsavtal som 17-åring men vissa regler i Föräldrabalk (1949:381) (FB) förklarar att föräldrarna måste lämnat samtycke för att avtalet ska vara giltigt. I 6:12 FB kan man läsa att samtycke krävs när barnet ska ingå ett anställningsavtal för första gången eller för ett arbete han eller hon inte tidigare utfört. Samtycke krävs dock inte om barnet vill ingå ett anställningsavtal för ett arbete av liknande art som han eller hon tidigare utfört om hen fyllt 16 år. Jag utgår dock fortsättningsvis från att du ingått ett giltigt anställningsavtal.

Uppsägningstid

När man vill veta hur lång uppsägningstid man har ska man i första hand kontrollera om det anges i anställningsavtalet. I din fråga anger du att det inte finns några uppgifter om detta i anställningsavtalet. Du bör därför kontrollera om en uppsägningstid anges i det kollektivavtal som finns på arbetsplatsen. Om inte heller kollektivavtalet reglerar detta vänder man sig till Lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS).

Regler om uppsägningstid (som används om det inte anges någon uppsägningstid i anställnings- eller kollektivavtal) finns i 11 § LAS. Reglerna är olika beroende på om det är du eller din arbetsgivare som gör uppsägningen. Tiden varierar också beroende på vilken typ av anställning du haft (exempelvis en tillsvidareanställning eller en tidsbegränsad anställning).

I 11 § LAS står det att både arbetsgivaren och arbetstagaren (den anställda) har rätt till en uppsägningstid om minst en månad. Det ligger i arbetsgivarens intresse att ha en viss tid på sig att hitta en ny person att anställa samt i arbetstagarens intresse eftersom att han eller hon ska hitta en ny anställning. Arbetstagaren kan dock ha rätt till en längre uppsägningstid (när arbetsgivaren säger upp avtalet).

Lönen betalas ut som vanligt under hela processen, 12 § LAS.

Uppsägning via telefon

Enligt 8 § LAS måste en arbetsgivare säga upp arbetstagare i skriftlig form. Det finns inga regler som säger att arbetstagarens uppsägning måste ske i skriftlig form. Uppsägningen kan därmed göras muntligen via telefonen.

Sammanfattning och rekommendationer

Eftersom det inte anges en uppsägningstid i ditt anställningsavtal bör du i första hand kontrollera om en sådan tid finns angiven i arbetsplatsens kollektivavtal och i andra hand vända dig till reglerna i LAS.

Du kan säga upp dig muntligen i ett telefonsamtal men för tydlighetens skull är det bra att göra det i skrift. Det råder då inga tvivel om vilken dag du sa upp dig och från vilken dag uppsägningstiden ska börja löpa.

Jag hoppas att du fick svar på dina frågor.

Vänligen,

Malin BrännströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”