Vad gäller om flera personer skriver under ett penninglån?

Jag ställde mig som medsökande på ett lån för två fd vänner som skulle betala hela skulden, jag skulle inte ha något med det att göra. Finns bevis i skrift där båda personerna medger att DOM ska betala av skulden varje månad. Nu har dom inte gjort det, dom lurade mig, och jag har hittills fått betala 10300kr pga dom. Kan jag stämma dom? En av dom är huvudperson på lånet, jag är medsökande. Men jag tog inte del av några pengar överhuvudtaget. Jag har bevis på det, bevis på att dom lovar och svär att betala av varje månad och inte sätta mig i skulder. Har bevis på att dom slutade svara när jag upptäckte att dom inte betalt på flera månader och därmed sa vi upp kontakten. Nu har det gått 1 år och dom betalar fortfarande inte utan jag får räkningen var tredje månad på cirka 2000kr, jag har alltså betalt 10300kr på ett år men lånet har bara sänkts med 1000kr (!!!!). Detta börjar bli så jobbigt och psykiskt påfrestande. Vad kan jag göra? Den totala skulden är på 30 tusen.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Denna fråga regleras huvudsakligen i skuldebrevslagen (skrbL). Vid lån utfärdas lämpligen ett skuldebrev vilket är bindande för alla som undertecknat avtalet med långivaren (1 § skrbL). Inom juridiken är den som ger ett penninglån (inom juridiken kallat försträckning) borgenär och den som tar ett lån gäldenär, dessa begreppen kommer jag använda mig av nedan.

Jag tänker redogöra generellt vad som gäller vid lån med flera gäldenärer, hur du kan invända mot borgenären om dina betalade poster samt eventuella skadeståndsmöjligheter.

Hur din betalningsskyldighet mot långivaren ser ut och vilken invändingsrätt du har

Huvudregeln i svensk rätt är att om flera söker ett lån svarar dessa solidariskt för skulden gentemot borgenären, förutsatt att det inte i försträckningsavtalet görs förbehåll om delad ansvarighet mellan gäldenärerna (2 § första stycket skrbL). Det solidariska ansvaret innebär att borgenären har rätt att kräva betalt av var och en på hela beloppet. Jag uppfattar din fråga som att du och dina f.d vänner reglerat vilket ansvar ni bär för skulden enbart mellan er. För att du inte skulle behövt betala av på lånet krävdes att er interna överenskommelse även infogats i försträckningsavtalet med borgenären. Situationen är som så att borgenären behöver inte iaktta hur ni reglerade avbetalningen mellan er och om borgenären riktar sitt krav gentemot dig måste du betala för att inte riskera att hamna i dröjsmål med betalning

Angående dina betalade poster som inte verkar ha räknats av bör du i första hand kontakta borgenären och presentera kontoutdrag eller annan bevisning som styrker att du betalat. Om borgenären fortfarande påstår att några inbetalningar inte gjorts kan det vara lämpligt att kontakta någon av våra verksamma jurister på mailadressen nedan.

Vad du kan göra för att lösa situationen med de andra gäldenärerna

Du har möjligheten att rikta ett s.k regresskrav mot dina medgäldenärer (2 § andra stycket skrbL). Ansvaret mellan dig och dina f.d vänner är delat, dvs att ni svarar för er respektive andel (Ex om ni är fyra stycken svarar ni för 1/4 vardera). Självklart tas det hänsyn till det avtalet ni har som föreskriver att du inte ska bära någon andel. Således kan du rikta ett regressanspråk mot var och en av medgäldenärerna på deras respektive andel. För vardera medgäldenär som inte kan betala eller inte är anträffbar fördelas dennes andel mellan resterande medgäldenärer. Utöver att regressa finns en möjlighet att rikta skadeståndsanspråk gentemot dina f.d vänner.

För att med framgång kunna kräva skadestånd krävs att du genom din bevisningen kan styrka att avtalet du och dina f.d vänner haft varit bindande för samtliga, annars gäller vad som är sagt ovan. Dessutom krävs att du lidit en ersättningsgill skada. Om rätt förutsättningar föreligger kan ett s.k inomobligatoriskt skadeståndsansvar föreligga (jfr 1 kap. 1 § skadeståndslagen) och du kan få ersättning för de förluster du lidit till följd av att dina f.d vänner inte följt ert avtal. Utifrån det du anger i din fråga gör jag bedömningen att du har möjlighet att nå framgång med ett skadeståndsanspråk.

Om du önskar att gå vidare med ditt ärende kan vi på Lawline hjälpa dig genom att du först kontaktar info@lawline.se

Hoppas du fick svar på din fråga.

MVH,

André BlomquistRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Fordringar? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo