Vad gäller om ett särkullbarn avstått sin lott direkt, och istället väntar på efterarv?

2019-11-27 i Efterarv
FRÅGA
Hej!Vi är fem syskon och vår mamma gick bort 2006 och vi lät hennes make sitta kvar i orubbat bo. Vad händer med vårat arv nu när han ha gift om sig bara för några dagar sedan. Kan vi begära ut vårt arv efter vår mamma.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag uppfattar din fråga som att er mammas före detta inte är er biologiska pappa och att ni nu undrar om ni kan ha något anspråk på det arv som han erhöll efter er mor. I och med att jag utgår från att maken inte är er biologiska pappa betraktar jag er som s.k särkullbarn. Mer om vad detta innebär nedan.

Frågan regleras i Ärvdabalken (ÄB).

Vad är efterarvsrätt. vad betyder särkullbarn och hur mycket ska ni få?

Särkullbarn är barn som enbart är den ena makens avkomma. Dessa har en särskild ställning vid arv genom att de kan kräva ut sitt arv direkt (3 kap. 1 § första stycket).

Man kan välja att avstå sin rätt att omedelbart få ut sitt arv genom 3 kap. 9 § ÄB till förmån för den efterlevande maken. Det innebär att man således kräver ut sitt arv vid dennes bortgång istället. Detta är inget som sker på automatik utan föregås av att man uttryckligen avstår sin rätt att få ut sitt arv direkt, vilket ni tycks ha gjort.

Således har ni nu rätt till efterarv ur den efterlevande makens dödsbo istället. Storleken på ert arv baseras på de kvotandelar ni var berättigade till vid er mors bortgång. Om inget testamente eller avtal föreskriver annat ska ni få en femtedel vardera enligt likadelningsprincipen. Maken har efter er mor ärvt en del med full äganderätt och en del med fri förfoganderätt, det är den delen som kallas fri förfoganderätt som utgör grunden för erat efterarv. Denna del får inte testamenteras bort till andra eller minskas i vårdslös, på så sätt är erat efterarv "tryggat" (Jfr 3 kap. 2 - 3 § ÄB).

Vad bör ni göra nu?

Då ni avstått er rätt att ta ut arvet direkt kan ni inte nu i efterhand återkalla det beslutet. Däremot när den efterlevande maken går bort blir ni också dödsbodelägare och kan göra er rätt gällande i dödsboet (18 kap. 1 § ÄB).

Om du önskar att gå vidare med ditt ärende är du varmt välkommen att kontakta någon av våra verksamma jurister via denna länken.

Hoppas du fick svar på din fråga,

MVH

André Blomquist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (664)
2020-02-21 Vem ärver efterlevande make?
2020-02-20 Make som ärver med fri förfoganderätt har inte rätt att testamentera egendom som ska tillfalla den först avlidna makens arvingar
2020-02-16 Arv då föräldrar är ogifta resp. gifta
2020-02-15 Efterarvsrätt vid värdeökning i förmögenhetsmassan

Alla besvarade frågor (77247)